รับสมัครงาน

         หากคุณเป็นคนที่ให้ความสนใจต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะงานด้านบัญชี ภาษีอากร พร้อมทุ่มเทในการทำงาน และหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต คุณคือคนที่เราต้องการ และหากคุณคิดว่าเราสามารถเติมเต็มให้กับท่านได้ เชิญมาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง...

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และระบบงาน

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เพศ ชาย – หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี, ตรวจสอบภายใน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้าน การจัดทำบัญชี และภาษีอากร อย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานแล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด
 5. มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่บัญชี ภาษีอากร

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เพศ ชาย – หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี บัญชี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานแล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด
 4. มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชี และภาษีอากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เพศ ชาย – หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี, ตรวจสอบภายใน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานแล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด
 4. มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชี หรือตรวจสอบภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เพศ ชาย – หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานแล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด
 4. มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งจดหมาย หรืออีเมล์ แจ้งประวัติการเรียน ประวัติการทำงานอย่างละเอียดมายัง E-mail : info@msgconsultant.com หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. (ผู้มาสมัครด้วยตนเอง จะได้รับการสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ในวันสมัครเพื่อพิจารณาในวันสมัครงาน)

ผู้สนใจส่งใบสมัครผ่าน Web ได้

บริษัท เอ็ม เอส จี คอนซัลแทนท์ จำกัด
149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820 – 2 แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823

บริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร ระบบงาน การเงิน
ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายตำราวิชาการ บัญชี ภาษีอากร และการเงินประยุกต์