ถามมาตอบไป

         ปัญหาภาษีกวนตัว...ปัญหากฎหมายกวนใจ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่สร้างความวุ่นวายให้กับท่าน เรายินดีที่จะใช้ประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ...ไขปัญหาข้อข้องใจให้กับท่าน...เพียงสมัครเป็นสมาชิกกับเรา...(สมัครฟรี) จากนั้นสามารถส่งคำถามคาใจ เพื่อขอรับคำตอบ...ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนถาม-ตอบดังนี้

  1. สมัครสามาชิก
  2. Login เข้าสู่ระบบสมาชิก
  3. เลือกหัวข้อ ถามมาตอบไป
  4. บันทึก คำถามที่ต้องการให้ที่ปรึกษาตอบ

  เมื่อได้รับคำถามจากท่านทีมงานจะวิเคราะห์ปัญหา นำเสนอแนวความคิดเห็น หลักกฎหมาย คำวินิจฉัย ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 7 ทิวา และ 7 ราตรี (โดยประมาณ) ครบกำหนดนัดหมายลองแวะเวียนมาอ่านคำตอบได้ และหากยังไม่สมใจสามารถส่งคำถามเพิ่มมาจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย

คำตอบที่นำเสนอเป็นการค้นคว้า ข้อกฎหมาย ข้อหารือที่เกี่ยวข้อง หรือชี้แจงคำตอบโดยความคิดเห็นของทีมที่ปรึกษาไม่มีผลเป็นข้อยุติ หรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ข้อเท็จจริงในปัญหาของท่านอาจจะมีประเด็นที่แตกต่างจาำกคำถาม หรือแนวความเห็นที่นำเสนอ จึงควรค้นคว้าหาข้อมูล กฎหมายอื่นประกอบเพื่อเกิดความชัดเจน สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน 

หากคำถามของท่านเป็นคำถามในเชิงลึกที่ต้องใช้หลักกฎหมาย และมีการปฏิบัติที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ที่ปรึกษาสามารถนำเสนอรายละเอียดขอบเขตงาน และค่าบริการให้ท่านพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

ตั้งสติ กำหนดประเด็นคำถามให้ชัดเจน ครบถ้วน...เมื่อทำได้แล้ว เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อพิมพ์...และรอคำตอบไม่ช้าไม่นานความจริงจะปรากฏ แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เริ่มเด่นชัดขึ้นกลบกลืนความมืดที่เริ่มครอบงำจิตใจมาแสนนาน...เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว เราขอตอบคำถามผ่านช่องทางนี้ เพียงช่องทางเดียวนะคร้าบ

ด้วยรัก
ที่ปรึกษา