คุยกันก่อน

          ปัญหาด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร และกฎหมาย ถือเป็นปัญหาใหญ่ของกิจการ เพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับธุรกิจมาโดยตลอด ที่สำคัญความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถือเป็นต้นทุนที่สำคัญทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องจะละเลยไม่ให้ความสนใจไม่ได้แล้ว

         เมื่อเราทำ Web เราจึงอยากที่จะเผยแพร่ ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ เนื้อหา คำถาม คำตอบ ที่เราพัฒนาขึ้นด้วยความตั้งใจ คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย

         เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

  • บทความการเงิน
  • บทความบัญชี
  • บทความภาษี
  • บทความด้านกฎหมาย
  • บทความประกันสังคม
  • บทความอื่น และข่าวสารที่เป็นประโยชน์
  • ถามตอบปัญหา

          เนื้อหาของบทความ และการตอบคำถามต่างๆ เป็นเพียงการ ให้ความเห็น ประเด็นภาษีในมุมมองของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นข้อยุติทางกฎหมายหรือประเด็นทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้อ่านควรจะต้องพิจารณาหาข้อมูล กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประกอบ ปรับปรุงให้สมบูรณ์ครบถ้วนก่อนนำไปใช้ปฏิบัติจริง

          นอกเหนือจากบทความ ข่าวสารที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจแล้ว กิจกรรมอบรม... ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง รอทุกท่านสมัครเข้าร่วมอยู่ตลอดปี ที่สำคัญเราเน้น คุณภาพ มากกว่าปริมาณ ใครได้เข้าร่วมรับรองไม่ผิดหวัง คุยเฟื่องเรื่องภาษี หนังสือภาษีดีๆ และหนังสืออื่น ๆ อีกหลากหลายที่มีวางขายตามร้านหนังสือชั้นนำอีกหลายแห่ง ที่เป็นส่วนที่จะเติมเต็มความรู้ทางธุรกิจให้กับท่าน รอให้ท่านเลือกซื้อได้ตามต้องการ

          หากเข้าใจกติกากันแล้ว ลองเข้าไปหาความสำราญกับเนื้อหาบทความ คำถามคำตอบที่เบาสบาย อ่านง่าย ได้ความรู้ เพื่อไปปรับประยุกต์ใช้กันได้อย่างเหมาะสม...

ด้วยรัก
ที่ปรึกษา