ความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท รวยไม่รู้จบ จำกัด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้ในกรณีต่อไปนี้หรือไม่ และหักเป็นจำนวนเท่าไหร่ ข้อมูลเพิ่มเติม : ยกเว้นภาษีเงินได้ 150,000 บาทแรก

 • 1. จ่ายเงินเดือนเดือนมกราคม ให้ น.ส. ดีเด่น เป็นเงิน 18,000 บาท
 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย เดือนละ 1,050 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย เดือนละ 540 บาท
 • ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • 2. จ่ายค่านายหน้าให้ นายหน้าใหญ่ เป็นเงิน 50,000 บาท
 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย 2,500 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1,500 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย 500 บาท
 • 3. จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ นายใจดี เป็นเงิน 120,000 บาท
 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 12,000 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 3,600 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1,200 บาท
 • 4. จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้ นายรักกู้ เป็นเงิน 300,000 บาท
 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 3,000 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 9,000 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 45,000 บาท
 • 5. จ่ายค่าเช่าอาคารให้นายมั่งมีเป็นเงิน 1 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการเช่าตามอายุสัญญาเช่า 5 ปี
 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 10,000 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 50,000 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 30,000 บาท
 • 6. จ่ายค่าสอบบัญชีให้ บริษัท ถนัดสอบ จำกัด 20,000 บาท
 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 600 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1,000 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 3,000 บาท
 • 7. จ่ายชำระค่าจ้างออกแบบ และจัดทำป้ายโฆษณา ให้นายดีไซน์ล้ำเลิศ จำนวน 200,000 บาท
 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 4,000 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 6,000 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 10,000 บาท
 • 8. จ่ายชำระค่าลิฟต์ พร้อมค่าติดตั้งให้ บริษัท มิตซูบิชิ จำกัด จำนวน 8 ล้านบาท โดยผู้ขายออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ระบุค่าลิฟท์ และค่าติดตั้งรวมกัน
 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 30,000 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 240,000 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 50,000 บาท
 • 9. จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ Ford Escape ให้กับ บจ. ซ่อมแหลก จำนวน 30,000 บาท โดยแยกเป็น ค่าอะไหล่ 25,000 บาท และค่าแรง จำนวน 5,000 บาท
 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 150 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 750 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 900 บาท
 • 10. จ่ายค่าจัดพิมพ์นามบัตร กรรมการผู้จัดการ จำนวน 300 ใบ ๆ ละ 3 บาท รวมจำนวน 900 บาท ให้ บจ.พิมพ์แหลก (ค่ากระดาษใบละ 1.0 บาท ค่าพิมพ์ใบละ 2.0 บาท)
 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 27 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 18 บาท
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 9 บาท