ไม่มีใบเสร็จ...ลงบัญชีได้

 

 

               ใกล้ถึงวันวิวาห์...แล้วหนา...ยอดดวงใจ...หวั่นไม่หาย...น้องหวั่นไม่หายพี่เอย... เป็นบทเพลงดังแว่วมาจาก...คนข้างบ้าน ซึ่งเข้าใจว่า...กำลังจะมีข่าวดี...ปนร้าย มาบอกในเวลาอันใกล้นี้...ซึ่งแสนดี...ไม่ได้ยินดี...ยินร้าย หรือรู้สึกอะไรกับข่าว...การแต่งงานของคนข้างบ้านแต่อย่างใด เพราะหากแสดงอาการอะไรออกไป...แสนดีอาจพบกับอาการบาดเจ็บ...โดยเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากฝีมือ...คนในบ้านของตัวเอง...ซึ่งเพียงแค่คิด ก็สร้างความเสียวให้กับแสนดีเป็นอย่างมากแล้ว

 

 

                แต่สิ่งที่ทำให้แสนดี...หวั่นไหว เมื่อได้ยินบทเพลงดังกล่าว...คงเป็นเพราะ...รู้สึกว่าใกล้เหมือนกัน หากแต่ไม่ใช่ใกล้ถึงวันวิวาห์...แต่เป็นการใกล้ถึงวันปิดงบ...เพื่อยื่นภาษีแล้วต่างหาก ซึ่งแสนดี...อดหวั่นไหวไม่ได้ว่า จะมีอะไรซุกซ่อนอยู่...เหมือนที่ผ่านมาหรือไม่...โดยเฉพาะช่วงหลังมา...ไม่รู้...จริงใจ...งอนหรืออย่างไร เลยไม่มาช่วยสอดส่อง...งบการเงินเหมือนเคย...

 

                เพื่อความไม่ประมาท...แสนดีจึงสั่งการ ให้ทีมงานขนเอกสารต่าง ๆ มาตรวจสอบ...อย่างละเอียด...โดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งค่อนข้าง...มีเสียงบ่นในทำนอง คนไปซื้อ...ขี้เกียจรอใบเสร็จ หรือไม่ก็คนขาย...ไม่อยากเปิดเผยตัวจริง เลยไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงินให้...ทำให้ในอดีตที่ผ่านมา...โดนปรับ...จนจับไข้...หัวโกร๋นไปครั้งหนึ่งแล้ว...ซึ่งแสนดี...ไม่ยอมให้ ประวัติศาสตร์...ซ้ำรอย...แน่นอน

 

                คิดไป...บ่นไป เป็นสิ่งที่เกิดกับแสนดี...ในช่วงเวลานี้...เพราะแสนดี...พบว่า...เอกสาร...ชิ้นสำคัญที่นำมาใช้ประกอบการบันทึกบัญชี...เป็นค่าใช้จ่าย...กลับ ไม่ใช่...ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี...อย่างที่ควรจะเป็น...โดยหลักฐานที่อยู่ตรงหน้า...ประกอบด้วย

 

-          ใบรับเงิน

-          บิลเงินสด

-          สำเนาเช็ค

-          สำเนาใบนำฝาก (Pay In Slip)

-          ใบสำคัญจ่าย

 

แสนดี...คัดแยกเอกสารดังกล่าวออกมา...พร้อมกับลงมือ ประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิด ขึ้นจากการที่ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้...รวมเป็นเงิน กว่า 3 ล้านบาท ซึ่งหากต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา...30% เท่ากับแสนดี...ต้องเสียภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น...ฟรี ๆ 900,000 บาท ซึ่งมันน่าจะมีคนรับผิดชอบบ้าง...

 

แสนดี...จัดการออกหมายเชิญบุญมี...นักบัญชี...มือดี มารับทราบข้อกล่าวหา...และบทลงโทษ...ให้สาสมใจ...โดยทันทีที่พบหน้า...แสนดี ผลักกองเอกสาร...เจ้าปัญหา...พร้อมกับส่งหมายศาล...เอ๊ย เอกสาร...ให้อ่านทันทีว่า…

 

“รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ...มาตรา 65 ตรี (18)”

 

 

                บุญมี...อ่านจบ...เข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้...ซ้ำเติม...เอ๊ย อธิบาย...ชิงลงมือตอบทันทีว่า...รายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับเงินไม่ได้...ไม่ได้หมายความว่า...ต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษีอย่างที่เข้าใจ...โดยเฉพาะใบกำกับภาษี...หากผู้ขายสินค้าหรือ ผู้ให้บริการ...ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม...ย่อมไม่มีสิทธิออกอยู่แล้ว...และหากออก...ก็จะกลายร่างเป็น ใบกำกับภาษี...ปลอม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแสนดี...ในตอนที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม...อีกดอก

 

                แต่การพิสูจน์ผู้รับเงินให้ได้...มีความหมายว่า...ต้องมีหลักฐานบอกให้ได้ว่า...เราจ่ายเงินให้ใคร และใครรับเงินจากเราไป...เท่านั้นพอ ...ดังนั้น เอกสารที่กองอยู่ตรงหน้าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น...ใบรับเงิน, บิลเงินสด, ใบสำคัญจ่าย...ล้วนแล้วแต่ระบุ...ชื่อ...สกุล ที่อยู่ ของผู้รับเงิน...แถมมีการลงลายมือชื่อรับเงินครบถ้วน...ย่อมเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นหลักฐาน...บันทึกบัญชีได้อย่างแน่นอน

 

                ส่วนเช็คที่จ่าย...ก็ ระบุ...ชื่อผู้รับเงิน แถม...ขีดคร่อม และขีดฆ่า...หรือผู้ถือเพื่อบังคับให้ผู้ที่รับเช็คต้องนำเช็คเข้าบัญชี ตามชื่อที่ระบุในเช็ค...เท่านั้น ย่อมยืนยันได้ว่า...ผู้มีชื่อตามเช็ค...รับเงินเราไปอย่างแน่นอน...แถมบุญมีกันเหนียวด้วยการ...ทำสำเนา และให้ลงนามรับเงินเรียบร้อย...

 

                อีกประเด็นที่คาใจคือเรื่อง...สำเนาใบนำฝาก...อันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะการโอนเงินให้กับผู้รับเงินผ่านธนาคาร ก็เป็นการยืนยันว่า...โอนเงินให้กับผู้รับเงินที่มีชื่อตามใบนำฝาก...เพื่อเป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการ...แน่นอนไม่ผิดคิว...

 

                งานนี้หลักฐาน...ถูกต้องครบถ้วน...ไม่น่าห่วง แต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ...อาการอัลไซเมอร์ ที่เกิดกับแสนดี...เพราะหลักฐานในที่เกิดเหตุหลายชิ้นมาจากแสนดีเอง...โดยเฉพาะในอดีตแสนดี...พยายามจะเขียน เช็คจ่าย...สด ลูกเดียว ซึ่งบุญมีค้านเสียงแข็งว่า...ไม่ได้ เพราะจะไม่สามารถนำมาบันทึกเป็น...ค่าใช้จ่ายได้ เพราะไม่รู้ว่า...คุณสดเป็นใคร...แสนดีจึงยอมอ่อนข้อ...และทำการจ่ายชำระตามข้อเสนอของบุญมี...แต่เหตุใดวันนี้ อาการกำเริบ...เสิบสานจึงเกิดขึ้นได้

 

                บุญมี...ตัดสินใจสะกด...วิญญาณ...อัลไซเมอร์ของแสนดี และยืนยันว่าสิ่งที่พูด...ถูกต้องด้วยเอกสาร 3 ฉบับรวด

 

                “การจ่ายเงินที่ผู้รับขนส่งไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ บริษัทฯ ต้องมีหลักฐาน การจ่ายเงินที่มีรายละเอียดระบุชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปี จำนวนเงิน และรายการที่จ่าย และผู้รับเงินได้ลงชื่อรับไว้ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับ บริษัทฯ จึงจะมีสิทธินำหลักฐานดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18)…(กค 0802/23061 : 27 ธันวาคม 2537) ”

 

 

“กรณีบริษัทฯ มีรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อกิจการของบริษัท และได้รับหลักฐาน ดังต่อไปนี้ คือ

 

    ใบรับเงิน มีชื่อ ที่อยู่ และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน หรือ

บิลเงินสด มีชื่อ ที่อยู่ผู้รับเงิน แต่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ

บิลเงินสด มีการประทับตรายางที่อยู่ผู้ขาย หรือมีการเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขาย

 

ตามข้อเท็จจริงข้างต้น รายจ่ายดังกล่าวมีหลักฐานระบุชื่อที่อยู่ของผู้รับเงิน ซึ่งสามารถพิสูจน์ถึงตัวผู้รับได้ รายจ่ายดังกล่าวข้างต้น จึงไม่เข้าลักษณะรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18) ...(กค 0802/10093 :14 มิถุนายน 2537)”

 

                “แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้แต่ละรายของธนาคาร มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ใครเป็นผู้รับเงิน และเป็นการชำระหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทลูกค้าย่อมนำแบบฟอร์มดังกล่าว มาเป็นหลักฐานการจ่ายเงินในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (18)...(กค 0812/11510 : 5 กรกฎาคม 2537)”

 

 

                บุญมี...สรุปว่า หลักฐานในการบันทึกบัญชี…ไม่จำเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงินที่สวยหรู...ขอเพียง...มี

-    ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับเงิน

-    รายการของสินค้าหรือบริการ

-    ข้อความระบุว่า...ได้รับเงิน และลงนามรับเงิน

 

เพียงเท่านี้...คุณสรรพ...ก็พร้อมจะยอมรับ...ให้นำมาหักเป็น...ค่าใช้จ่ายได้แล้ว...ซึ่งบุญมี...ก็ทำครบถ้วน...ที่สำคัญหาก...ยึดติดกับการขอใบเสร็จรับเงิน...ที่สวยสมบูรณ์ มีหวังอาการหนักกว่านี้ เพราะ เจ้าหนี้, ผู้รับเงินบางรายอยู่ต่างจังหวัด...ถนัดแต่ให้โอนเงิน...ก่อน ใบเสร็จฯ จะตามทีหลัง ซึ่งไม่รู้ว่า...ใครเสร็จใคร...เพราะมันไม่เคยเดินทางมาถึงบุญมี...แทบสักใบ

 

ทางออก...ของคุณสรรพ...ในครั้งนี้จึงสวยสมใจ...ทุกฝ่าย...โดยเฉพาะแสนดีที่แอบไปตกลงกับ...ยายฮาย...ว่าจะโอนเงินค่า...โชว์ตัว เข้าบัญชีธนาคาร...โดยตรง...ซึ่งบุญมีได้นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทุกบาท...ทุกสตางค์...ก็สามารถที่จะบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง...ปลอดภัย

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com