ใบเดียว2ชื่อ

 

 

"ชีวิตไม่ต่างอะไรกับเวลา

มีแต่เดินไปข้างหน้าตลอด

ไม่มีเมื่อวานให้ย้อนกลับไปแก้ไข

และไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไร

มีแต่วันนี้ เวลานี้ และ เดี๋ยวนี้"

 

            ผู้นำเข้าตัวเล็กๆอย่างเราจะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ย อุตส่าห์เข้าตามตรอกออกตามประตู แต่ตามประสาผู้นำเข้ามือใหม่จะหยิบจะจับอะไรมันดูติดขัดไปหมด จะนำเข้าแบบล็อตใหญ่คนเดียวตู้เดียวหรือเต็มลำก็แบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว บางทีเป็นอยากนำมาทดลองขาย ต้องนำเข้าจำนวนน้อยๆก่อนเพื่อมาลองตลาด จะมาเรือก็ไม่ได้ต้องหันไปใช้บริการพี่เฟดพี่ยูพี่ดีนำเข้าสินค้าทางอากาศ หรืออาจจะต้องนำเข้ารวมกับคนอื่น จ่ายเงินค่านำเข้า ค่าบริการครบถ้วนได้รับสินค้ามา เพื่อนำไปขายก็ต้องตามเอกสารหลักฐานการจ่ายค่านำเข้าทั้งหลายมาให้น้องชีอีก

 

พลันที่ส่งเอกสารในมือให้น้องชีใช้หางตามอง พร้อมกับส่ายหัวด้วยความเอ็นดู อมยิ้มและบอกเฮียด้วยเสียงกระซิบ เหมือนกับไม่อยากให้ซ้อได้ยินว่า จ่ายเงินไปครบแล้วได้ใบเสร็จรับเงินมาก็จริง แต่ขอคืนภาษีซื้อก็ไม่ได้ เพราะใบเสร็จรับเงินที่แสดงหลักฐานการจ่ายชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คุณสรรพ์เป็นชื่อเฮียกับชิปปิ้ง เสมือนว่าจ่ายรวมกันทำให้ใบกำกับภาษี มีข้อความไม่ถูกต้อง ตามที่คุณสรรพ์บอกมาตลอด เด้งสองปลายปีกำไรก็จะบวมเป่งเด้งมาโชว์ให้ปวดใจ เพราะใบเสร็จรับเงินที่เป็นชื่อชิปปิ้ง มันนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีไม่ได้เหมือนกัน น้องชีได้แต่บอกว่า เมื่อเฮียไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้อง แม้อยากจะช่วยใจจะขาดก็ทำไม่ได้ ปีหน้าขอให้เฮียแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด นำเข้าสินค้ามาขาย ก็ให้ผู้ให้บริการขนส่งออกเอกสารในชื่อเฮียทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เป็นชื่อเฮียหมดแค่นี้เรื่องก็จบแยกย้าย

 

เถียงกับใครผมก็เถียงได้ แต่พอต้องเถียงกับน้องชี ไม่ว่าจะเรื่องบัญชีเดเดเคเคผมก็ไปไม่เป็นพอเจอเรื่องภาษีที่มีหลายหลาก CIT, PIT, VAT, SBT, WHT ฟังได้แต่ไม่เข้าใจได้แต่ตัดใจยอมยกธง แต่ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าการที่ผมนำเข้าจ่ายชำระเงินครบถ้วน แต่ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรระบุชื่อบริษัทผมและบริษัทชิปปิ้ง แต่ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของซิปปิ้ง ผมทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ ฟ้าไม่เมตตาคุณสรรพ์ไม่ปราณีคนทำธุรกิจโดยสุจริตเลยเหรอ

 

ผู้นำเข้าชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า

ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร

ถือเป็นใบกำกับภาษีตามมาตรา 77/1(22)

นำมาเป็นหลักฐานขอคืนภาษีซื้อได้

 

            ถ้าเฮียในฐานะผู้นำเข้าชำระภาษีอากรขาเข้า, ภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนเรียบร้อย โดยได้รับหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ระบุชื่อเฮียในฐานะผู้นำเข้า ผู้ชำระภาษีทุกอย่างก็จบ ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครบถ้วนไม่ตกไม่หล่น

 

แต่เมื่อเฮียนำเข้าสินค้าโดยใช้บริการผู้นำเข้าหรือชิปปิ้ง ซึ่งอาจจะให้บริการนำเข้าของเราคนเดียวหรือนำเข้าสินค้าร่วมกับผู้นำเข้ารายอื่น ทำให้ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร อาจจะออกเป็นทั้งชื่อเราและชิปปิ้งซึ่งอาจจะให้ขาดคุณสมบัติในการขอคืนหรือหักเป็นรายจ่าย แต่เดี๋ยวก่อนฟ้าไม่เชื่อดินไม่เชื่อ แต่งานนี้ต้องเชื่อและยอมรับว่าคุณสรรพ์กับพี่ศุลเค้าคุยกันมาอย่างดี เค้าเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เกินกว่าที่เราจะนึกถึงว่าจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นท่านกำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2542 แต่หลายคนอาจจะไม่เห็นว่าท่านบอกไว้ตั้งแต่ครั้งกระโน้นว่า

 

ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร

ระบุชื่อบริษัทฯ C/O บริษัทชิปปิ้ง

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทซิปปิ้ง

นำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินมายื่นเป็นภาษีซื้อได้

เพราะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริง

 

            อาจจะเรียกได้ว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบก็ได้ เพราะบริษัทเป็นผู้นำเข้าจ่ายชำระค่าสินค้าจ่ายชำระค่าบริการชิปปิ้งแม้จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนตรงใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ระบุชื่อบริษัทเพียงรายเดียว คุณสรรพ์ท่านก็เข้าอกเข้าใจไม่ใจไม้ไส้ระกำคิดจะเก็บภาษีโดยไม่ได้สนใจความเป็นจริงทางธุรกิจ เหมือนที่หลายคนบ่นว่ากันขอบคุณที่ซ้ำเติม เอ๊ย ขอบคุณที่เข้าใจผู้ประกอบการอย่างเรา

 

 

รู้ก่อนลุย!!

 

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542

ข้อ 20    วรรคสาม

กรณีใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรระบุชื่อของผู้ประกอบการจดทะเบียน และชื่อของผู้ประกอบการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศด้วย ถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ว่าจ้างผู้ประกอบการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศให้จัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินำใบเสร็จรับเงินไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

#ค่าใช้จ่ายนำเข้า #อากรขาเข้า #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า #กรมศุลกากร #ภาษีเงินได้นิติบุคคล #นำเข้าสินค้า #ภาษีซื้อ #อายุการใช้งาน

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com