ยกให้หลวงท่าน

 

 

"ไม่มีคำว่าแพ้หากเราได้เริ่ม

ไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหา

ไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพา

ไม่มีคำว่าดีกว่าหากว่าเราไม่ตั้งใจ"

 

            ค่าที่ดิน, ค่าปักเสาไฟฟ้า, ค่าทำถนนส่วนกลางตั้งมากมายใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษีก็มีเห็นอยู่ทนโท่  น้องชีของผมยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่า นำมาหักเป็นต้นทุนของโครงการไม่ได้ ไม่ว่าจะงัดหลักฐานมาอธิบายอย่างไร ชีก็ยืนยันอย่างเดียวว่าไม่รู้ไม่รู้ ทำเอาเหนื่อยใจไม่รู้จะไปหาใครต้องบากหน้าส่งคำถามมาให้อาจารย์ช่วยตอบ จะได้เอาไปตอกให้หน้าหงายพร้อมกับถือโอกาสประเมินผลการทำงานว่าขาดประสิทธิภาพอย่างร้ายแรง จะได้ไม่ต้องจ่ายโบนัสให้สักสองสามปี

 

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

รายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับเงินได้

หักเป็นต้นทุนและรายจ่ายของกิจการได้

 

            สิ้นเสียงบ่นปนร้องเรียน เอกสารยืนยันว่าหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้ก็ถูกทิ่มมาให้ตรงหน้า เหมือนกับจะตอกย้ำว่าสิ่งที่ทำลงไปน่ะถูกแล้ว ถือเป็นความภาคภูมิใจระดับนึงเลย ที่ลูกศิษย์ไม่ได้แค่นำปัญหามาถาม แต่หยิบยกเอาเอกสารการบรรยายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง  แต่คงลืมหยิบเอาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาอ้างอิง เลยทำให้ตกหล่นไปหน่อย

 

            ค่าที่ดิน, ค่าก่อสร้างส่วนกลางและค่าก่อสร้างบ้านที่ขาย ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, บ้านเดี่ยวจนไปถึงอาคารชุด หากมีหลักฐานพิสูจน์ผู้รับเงินที่เรียกขานกันว่าใบเสร็จรับเงิน สามารถนำมารวมเป็นต้นทุนของบ้านหรือห้องชุดที่ขาย นำไปหักจากรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมได้ แต่หากเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลาง แม้จะยังคงหักได้ตามปกติ แต่ก็มีเงื่อนไขที่เราต้องรู้และควรตัดสินใจเลือกตั้งแต่เริ่มทำโครงการเพราะค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค สามารถหักเป็นต้นทุนหรือรายจ่ายของกิจการได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ภายหลังสร้างเสร็จระหว่าง

 

กรรมสิทธิ์เป็นของนิติบุคคล

กรรมสิทธ์เป็นของนิติบุคคลจัดสรร

กรรมสิทธิ์เป็นของหน่วยงานรัฐ

 

เหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนหากการก่อสร้างสาธารณูปโภคอยู่ภายใต้ภาระจำยอมโครงการจัดสรรที่กำหนดเงื่อนไขให้ยกให้นิติบุคคลจัดสรรแบบนี้สามารถนำต้นทุนทั้งหมดมาเฉลี่ยเป็นต้นทุนให้กับอสังหาริมทรัพย์แปลงที่ขายได้ไม่มีปัญหาเท่ากับจ่ายไปเท่าไหร่หักได้หมดถ้าขายได้หมด

 

ถ้ากิจการยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาจจะเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจสามารถนำต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมดมาหักเป็นรายจ่ายได้ แต่ต้องคำนวณเป็นค่าเสื่อมราคาและสึกหรอตามอายุการใช้งาน เพื่อนำมาหักเป็นรายจ่ายแต่ละปีแทน สุดท้ายที่น่าจะเป็นกรณีของเจ้าของคำถามรายนี้คือสร้างเสร็จยกให้หลวงแบบนี้ เสร็จคุณสรรพ์ที่ยืนกอดอกถือคัมภีร์ที่เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ การสร้างเสร็จแล้วยกให้หลวงถือเป็นการแทรกแซงงบประมาณของรัฐอย่างร้ายแรง งบประมาณที่ได้รับมาจะนำมาใช้ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปาถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะเอกชนมาแย่งหน้าที่ของรัฐไป... เรื่องเงินทอนเงินใต้โต๊ะไม่มี..ไม่มี.. ไม่รู้..ไม่รู้

 

ใช่ว่าคุณสรรพ์จะใจไม้ไส้ระกำ แม้จะไม่ยอมให้หักเป็นรายจ่ายได้ทั้งหมด แต่ยังยอมให้นำมาหักเป็นรายจ่ายเพื่อการสาธารณะประโยชน์ จ่ายไปเท่าไหร่หักเป็นรายจ่ายได้ 2% ของกำไรสุทธิในปีที่ยกให้ ส่วนเกินไม่ต้องถามก็ต้องนำมาบวกกลับในการคำนวณภาษี ที่น้องชีเค้าทักท้วงไว้น่ะ ถูกแล้วอย่าลืมกลับไปประเมินและปรับเพิ่มเงินเดือนให้น้องเค้าด้วยละกัน จะได้ไม่เสียขวัญและกำลังใจ

 

รู้ก่อนลุย !!  

 

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 148/2557

ข้อ 5 ให้ถือรายการต่อไปนี้เป็นมูลค่าต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์หน่วย หรือแปลงที่ขายในแต่ละโครงการ

(4) ค่าของที่ดิน ค่าถมดินที่ใช้ไปเพื่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคอันเป็นทรัพย์สินส่วนที่กำหนดไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการนั้น เช่น ใช้ทำถนน ทางเท้า ท่อ หรือทำระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบการระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสียรวม เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสร้างสิ่งดังกล่าวด้วย เฉพาะส่วนที่พัฒนาแล้วพร้อมจะขาย

สำหรับค่าของที่ดิน ค่าถมดิน ที่ใช้ไปเพื่อทำสวนหย่อม สนามหญ้า บึง หรือ สระน้ำ สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ สนามออกกำลังกาย อาคาร สโมสร สปอร์ตคลับ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งที่ดินดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ขาย จะนำไปรวมคำนวณเป็นต้นทุนของที่ดินแปลงที่ขายไม่ได้ เว้นแต่ต้องตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือกฎหมายอื่นลักษณะทำนองเดียวกัน

(5) ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น อันเป็นทรัพย์สินส่วนที่กำหนดไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการนั้นและอยู่นอกที่ดินแปลงที่ขาย ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการหรือขององค์การรัฐบาล หรือผู้ให้บริการของระบบดังกล่าว

 

 

#ซื้อที่ดิน #ขายอสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยมรดก #ถือกรรมสิทธิ์เกิน 5 ปีนับแต่วันได้มา #ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค #ภาระจำยอม #นิติบุคคล #ภาษีธุรกิจเฉพาะ  #ค่าธรรมเนียมโอน #ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ #อากรแสตมป์ #นิติบุคคลจัดสรร #นิติบุคคลอาคารชุด

 

 

 

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com