หักไม่เกินค่างวด

 

 

ชอบแนะนำผู้อื่นแต่ยังทำเองไม่ได้

ชอบแผ่ส่วนบุญแต่ยังหวงเสียดาย

อนุโมทนาสาธุแต่ยังริษยาผู้อื่น

คิดว่าเข้าใจแต่ละวางไม่ได้

 

            มันต้องมีอะไรผิดพลาดอีกแน่นอนเลย เพราะผมเอาสาส์นจากอาจารย์ไปบอกน้องชีและให้น้องชีนำข้อมูลค่าเสื่อมราคาที่หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีแต่ละปีมาให้ดู จะได้หายข้องใจว่าหักรายจ่ายได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าใช้เวลากวาดสายตาดูไม่นาน ไปสะดุดเอาปีนึงที่น้องชีนำค่าเสื่อมราคาและสึกหรอมาหักเป็นรายจ่ายไม่ตรงกับตารางค่าเสื่อมราคาและสึกหรอที่ผมทำเตรียมไว้ ทำให้ต้องเรียกตัวมาไต่ส่วนหาสาเหตุและหาผู้รับผิดชอบให้จ่ายภาษีที่ชำระคืนเกิน เนื่องจากหักรายจ่ายผิดพลาดทำให้กำไรสูงเกินไปคืนกลับมาให้กับผม

 

แต่ไม่ว่าจะถามอย่างไรน้องชีก็บอกได้แค่ว่าพี่ดิทเค้าบอกให้ปรับปรุง ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ถ้าไม่ปรับงบ พี่ดิทบอกว่างบออกไม่ได้ มันผิดกฎกติกาและมารยาท  ถ้าจะให้ออกจริงๆ ก็จะทิ้งรอยจากรึกไว้ในภงด. 50 เพื่อให้คุณสรรพ์เค้ารับทราบและไปเช็คบิลกันเอาเองพี่ดิทไม่เกี่ยวไม่ข้องเลย งานนี้เลยต้องวิ่งวนกลับมาหาอาจารย์อีกรอบ ในฐานะที่เคยบอกว่าให้นำทรัพย์สินมาคำนวณค่าเสื่อมราคาและสึกหรอมาหักเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี แต่เหตุใดจึงขัดแย้งกับพี่ดิทที่เป็นผู้สอบบัญชีของผม  ถ้าได้คำตอบผมจะได้นำไปจัดการต่อ แต่ถ้าไม่เคลียร์คงต้องให้อาจารย์ไปเคลียร์ให้กับผมให้เรียบร้อย

 

ปัญหาเกิดที่ไหน ทำไมไม่ไปแก้ไขที่จุดเกิดเหตุมายุ่งมาเกี่ยวกับผมทำไมหนอ ไอ้เราก็อธิบายตามหลักการทางบัญชีและภาษีให้เข้าใจ แต่พอมีคนเห็นต่างทำไมไม่ไปสอบถามและให้เค้าหาหลักฐานมาอธิบายโลกนี้วุ่นวายหนอ ค่าที่ปรึกษาก็ไม่เคยได้รับหนอ แต่เมื่อถูกพาดพิงแบบนี้ แม้ไม่อยากจะตอบแต่จิตใจมันกลับร้อนรุ่มปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้ต้องหาข้อมูลมายืนยันว่า

 

รายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่อกิจการเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี รายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ทรัพย์สินดีขึ้น หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้อายุการใช้งานของทรัพย์สินเดิมยาวนานขึ้น หรือมีสภาพดีขึ้น ห้ามนำมาหักเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนให้คำนวณหักค่าเสื่อมราคาและสึกหรอตามอายุการใช้งาน

 

แต่เหนือฟ้ามีฟ้า..เหนือค่าเสื่อมราคาและสึกหรอยังมีค่าผ่อนชำระอีก ซึ่งคุณสรรพ์ก็กังวลว่าจะหักรายจ่ายไม่สอดคล้องกับการผ่อนชำระในกรณีเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าซื้อ คุณสรรพ์เลยกำหนดไว้พร้อมกันกับเรื่องค่าเสื่อมราคาและสึกหรอ เพียงแต่น้องชีส่วนใหญ่ อาจจะอ่านมาถึงแค่การคำนวณค่าเสื่อมราคาและเห็นว่าเพียงพอแล้วเลยจบแค่บรรทัดนั้น  เลยลืมอ่านต่อว่า

 

ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าซื้อ

นำค่าเสื่อมราคาและสึกหรอมาหักเป็นรายจ่าย

ไม่เกินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระในปีนั้น

 

            งานนี้เฮียลองกลับไปเช็คดูว่ารถยนต์คันที่เป็นปัญหา เฮียผ่อนชำระอยู่หรือเปล่า ถ้าผ่อนชำระอยู่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ค่างวดที่ผ่อนชำระในปีนั้นต่ำกว่าค่าเสื่อมราคาและสึกหรอไหม หากจับยามสามตาแล้วพบว่าค่างวดที่ผ่อนชำระในปีนั้นน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาและสึกหรอของปีนั้นจริง ก็ไม่มีทางเลี่ยงต้องนำค่างวดที่ชำระมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี ถ้าตัวเลขที่ได้ตรงกับที่พี่ดิทให้คำแนะนำปรับปรุงก็ไม่ต้องไปตามหาคนผิดเพื่อมารับผิดชอบกันต่อเดินหน้าทำธุรกิจให้สบายใจดีกว่า

 

            อย่าเพิ่งกังวลใจว่าจะหักรายจ่ายขาด เพราะสุดท้ายค่าเสื่อมราคาที่ถูกตัดทิ้งไปก็จะนำไปหักในตอนสุดท้ายท้ายสุดอยู่ดี ขอเฮียอย่าเป็นกังวล งานนี้พี่ดิทเค้าตัดออก ถ้าน้องชีของเฮียรู้ว่าเกิดเพราะเหตุใด ปีสุดท้ายก็ค่อยนำผลต่างที่หายไปนำมาปรับปรุง ถ้าเฮียทำบัญชีชุดใหญ่ PAE รายการที่เป็นผลแตกต่างชั่วคราวจะถูกบันทึกเป็นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีไม่หลุดหลงนำมาใช้ได้แน่นอน แต่ถ้าเป็นชุดเล็กก็ Note ไว้กันลืมจะได้นำมาใช้ได้

 

 

รู้ก่อนลุย!!

 

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 145 พ.ศ. 2527

มาตรา 7  ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าซื้อ หรือโดยการซื้อขายเงินผ่อนมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินนั้นให้ถือตามราคาที่พึงต้องชำระทั้งหมด แต่ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่จะนำมาหักในรอบระยะเวลาบัญชี จะต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อหรือราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

 

 

#รายจ่ายเพื่อการลงทุน #ทรัพย์สิน #ซื้อรถยนต์ #ค่าเสื่อมราคาและสึกหรอ #ภาษีเงินได้นิติบุคคล #เช่าซื้อ#ผ่อนชำระ #ค่างวด #อายุการใช้งาน


NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com