ประกันไม่รับภาษีรับ

 

มี 3 ทางเลือกให้เลือกในชีวิต

ทางที่ถูก ทางที่ผิด และทางที่คุณเลือกทำ

ทุกอย่างที่เลือกสะท้อนตัวตนของเรา

 

            อายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญ เพราะพี่ๆ หลายคนอายุเข้าวัยเกษียณกันแล้ว รับเงินเกษียณอายุเรียบร้อย แต่ยังมีไฟที่ลุกโชนอยากทำงานกันต่ออีกหลายคน หนูเลยไม่อยากมองข้ามประสบการณ์ทั้งด้านบวกและลบของหลายคน ซึ่งมันมีประโยชน์ในการผลักดันให้งานเดินหน้าได้แบบไม่ต้องเสียเวลาสอน เพราะสอนกันมาเยอะผิดกันมาแยะแล้ว

 

            หนูและลุงป้านาอาทั้งหลายก็เลยตกลงร่วมใจไม่จาก รับเงินเกษียณเรียบร้อยแล้วอยู่ทำงานกันต่อสัญญาจ้าง 6 เดือนบ้าง 1 ปีบ้างว่ากันไป ซึ่งการจ้างงานหลังเกษียณเป็นเรื่องที่พี่ๆหลายคนชอบมาก เพราะยังมีอะไรให้ทำได้พบปะผู้คน ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่อยู่บ้านนั่งเฉยๆไปอีกหลายปี ที่ชอบมาที่สุดคงเป็นเรื่องการรับเงินที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะพี่สอแห่งสำนักงานประกันสังคมเค้าบอกว่าอายุ 15 ได้มาเป็นสาวรำวง เอ๊ย! อายุ 60 ถือว่าทำงานและนำส่งเงินสมทบให้ประเทศชาติมานานแล้ว แต่นายจ้างยังต้องยื่นขึ้นทะเบียนประกันสังคมปกติ เพียงแต่ไม่ต้องหักเงินสมทบจากค่าจ้าง เพราะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกัน สังคมแล้ว แต่ถ้าลุงป้านาอ้าอยากช่วยชาติ นำส่งเงินสมทบต่อก็ไป สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 กันต่อ พี่สอไม่ว่าแต่ต้องเข้าเงื่อนไข

 

เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ

นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

 

            เข้าใจละ เรียกว่าพี่สอไม่รับในฐานะลูกจ้าง เพราะไม่ใช่ลูกจ้างแล้ว เปลี่ยนรูปแบบการทำงานมาเป็นนายตัวเองมีอิสรภาพทางการเงินแล้ว ถ้าจะสมัครในฐานะนี้ พี่สอไม่เกี่ยงเพราะจะได้มีเงินมาต่อเงินหมุนเวียนไปได้เรื่อยๆ เหลือเรื่องเดียวที่หนูยังห่วงและกังวลว่าจะมีปัญหากับคุณสรรพ์คือ เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย ว่าจะต้องหักอย่างไรระหว่าง 3 % จากค่าจ้างที่จ่าย หรือไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะจ่ายมามากแล้วเหมือนพี่สอ

 

ภาษีเก็บตั้งแต่เกิดจนตายปราบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ตายแล้วจะมาเสียภาษีอย่างไร แต่คงจะพอบอกได้ หากมีใครสงสัยว่าตายแล้วไปไหน ตอบได้เลยว่าไปเสียภาษีก่อนถึงจะไปที่ชอบที่ชอบ คุณหนูคงเดาคำตอบได้แล้วใช่ไหมว่า ต้องหักหรือไม่หัก ส่วนว่าจะหักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสภาพการจ้างเป็นหลัก

 

จ้างตามสัญญาจ้างทำของ

ผู้รับจ้างต้องลงทุนในวัสอุปกรณ์หลักนอกจากเครื่องมือ

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

จ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน

ผู้รับจ้างใช้สติปัญญาแรงกายแรงใจ

ไม่ต้องลงทุนในวัสดุอุปกรณ์

หักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราก้าวหน้า

 

            คุณหนูต้องกลับไปดูกันก่อนว่าเงื่อนไข การว่าจ้างในครั้งนี้เป็นแบบไหน จากข้อมูลสรุปถ้าให้เดากี่ครั้งก็เดาถูกว่า คงเป็นการจ้างทำงานที่มีลักษณะงานเหมือนลูกจ้างที่เคยทำมาเดิมนั่นแหละ อาจจะแตกต่างตรงที่ว่าทำสัญญาจ้างกันเป็นรายเดือนรายปีหรือรายหลายๆปีก็ว่ากันไป หากเดาถูกต้องฟันธงว่าเป็นการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราก้าวหน้า เหมือนเป็นพนักงานนั่นแหละ อย่าไปคิดว่าหักไว้นานแล้วเพียงพอแล้ว เราอยากหยุดแต่คุณสรรพ์ท่านไม่หยุดด้วย จะพาลเดือดร้อนกันไปอีก ประเด็นที่คุณหนูไม่ได้ห่วง เพราะไม่ได้กล่าวถึงแต่ปราบขอเป็นห่วงแทนคือ เรื่องการจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับเงินที่ได้รับกรณีเกษียณอายุไปแล้ว เพราะการจ้างงานครั้งนี้เป็นการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานใหม่อีกครั้งเท่ากับว่าหากอายุงานเข้าเงื่อนไขที่กำหนด ก็ต้องจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างอีกครั้ง

 

ทำงานติดต่อกันครบ

20 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับค่าชดเชย 30 วัน

1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับค่าชดเชย 90 วัน

3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับค่าชดเชย 180 วัน

6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับค่าชดเชย 240 วัน

10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รับค่าชดเชย 300 วัน

20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย 400 วัน

 

            จะบอกว่าเคยจ่ายชดเชยให้เนื่องจากเกษียณอายุแล้วเลิกจ้างรอบใหม่จะมาอ้างเหตุไม่จ่ายไม่ได้นะ ถ้าหนูรู้อยู่แล้วและพร้อมที่จะจ่ายก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่รู้และไม่ได้เตรียมใจไว้จะตัดสินใจทำอะไรก็ทำซะจะได้ไม่ต้องมานั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าภายหลัง คุยเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่มาจบด้วยเรื่องการจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างคงไม่ว่ากันนะ…ห่วงแหละ

 

 

รู้ก่อนลุย!!

 

    มาตรา 50 ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามวิธีดังต่อไปนี้

คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(1) และ (2)

(1) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ให้คูณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ได้จำนวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีแล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น

 

ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายตามความในวรรคก่อนไม่ลงตัวเหลือเศษเท่าใด ให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่ากับจำนวนภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี

 

 

 

#เงินสมทบประกันสังคม #มาตรา33 #มาตรา39 #เงินได้จากการเป็นลูกจ้าง #เงินได้จากการรับทำงานให้ #เงินได้ตามสัญญาจ้างทำของ #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #หักภาษีณที่จ่ายอัตราก้าวหน้า #เงินชดเชยเลิกจ้าง


NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com