เก็บกินได้ไม่ต้องยกให้

 

 

ความสำคัญของการมี “เพื่อน”

ไม่ได้อยู่ที่เรา…มีเพื่อนกี่คน

แต่สำคัญที่…เราเหลือเพื่อนอยู่กี่คน

ในยามที่เราต้องเจอกับ “วิกฤตของชีวิต

 

            อดทนเวลาที่ฝนพรำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง ดื่มด่ำกับบรรยากาศดี ดนตรีเพราะ ท่ามกลางสายฝนพรำที่ตกลงมาตลอดทั้งวันทำให้อากาศบนเขาค้อยามนี้เต็มไปด้วยเมฆหมอก มองไปทางไหนเย็นสบายทั้งกายและใจ

 

            แตกต่างจากเฮียชูของเรา ที่แม้จะมีมรดกเป็นอ่าง เอ๊ย!เป็นพันล้าน แต่คาดเดาได้ว่าตายไปก็คงหลับได้อย่างไม่เป็นสุขเพราะมัวแต่ห่วงลูกห่วงหลานนี่ละ ไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง แต่ข้อความที่เข้ามารับรู้ได้ถึงความร้อนรุ่ม ไม่กล้าแบ่งทรัพย์ให้ลูกหลานกลัวมันใช้หมดตั้งแต่ยังไม่ตาย, จะทำอย่างไรไม่ให้ลูกหลานโอนหุ้นที่ถือไว้ให้คนอื่น, จะยกที่ดินให้ก็กลัวเสียภาษีวันโอน, กลัวต้องเสียภาษีมรดก ฯลฯ

 

            แค่อ่านก็สัมผัสได้ถึงความทุกข์ใจที่มีมากมาย คิดและบอกในใจได้แค่ว่าปล่อยวางเงินทองมีขนาดนี้ แค่คิดใช้ชีวิตให้มีความสุข เที่ยวในที่ที่อยากไป กินในสิ่งที่อยากกิน ก็น่าจะเหนื่อยแล้ว ส่วนลูกหลานได้ไปแล้วจะเก็บรักษาไว้ไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องของบุญทำกรรมแต่ง

 

            คิดได้แต่ยังไม่ทันบอก เพราะไปสะดุดกับข้อความหนึ่งที่ส่งเข้ามาว่า วางแผนให้ลูกมีรายได้ค่าเช่าอสังหาแปลงงาม จะได้ให้ลูกได้นำเงินไปใช้จ่ายเริ่มบริหารเงิน และดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆ ติดอยู่ที่ว่าที่ดินเป็นชื่อเฮีย ลองไปถามคนอื่นได้คำตอบว่าให้เฮียทำสัญญาไปตามปกติ แต่เวลารับเงินให้เค้าโอนเข้าบัญชีลูกเฮีย และหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามลูกเฮียแค่นี้ก็หมดเรื่องแล้ว...ปราบว่าไง

 

            เฮียลองถามตัวเองดูไหมที่ดินชื่อเรา สัญญาชื่อเรา แต่ให้โอนเงินและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายชื่อลูก ถ้าเฮียเป็นคุณสรรพ์จะยอมรับได้ไหม เรื่องแบบนี้ทำกันไปทั่วเพราะคิดและเข้าใจว่าเมื่อให้จ่ายเงินและหักภาษี ณ ที่จ่ายในชื่อลูก นำรายได้ค่าเช่าไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรื่องก็น่าจะจบแต่เจ็บ

 

            ปัญหาอยู่ที่ว่าลูกเฮียจะเสียภาษีเงินได้เท่าไหร่ เป็นเรื่องที่ต้องหยิบมาพูดก่อน เพราะเงินได้ค่าเช่าคุณสรรพ์ยอมให้หักรายจ่าย 2 แบบ คือ

 

หักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร

หักรายจ่ายเป็นการเหมา

 

            หักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร เฮียต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์ว่า ค่าก่อสร้างอาคารที่เป็นที่มาของรายได้ลูกเฮียได้จ่ายไปเป็นเงินเท่าไหร่ นำมาคำนวณหักค่าเสื่อมราคาและสึกหรอเป็นรายจ่าย นอกจาก นั้นมีรายจ่ายอะไรที่เกี่ยวกับการให้เช่าก็นำมาหักให้หมด ตอบแทนเฮียได้เลยว่าไม่มี เพราะปกติเฮียจ่ายก็ไม่เคยเก็บหลักฐานให้ตามสืบได้อยู่แล้ว หากที่ดินเป็นชื่อของหนูๆ รับรองได้ว่าหลักฐานมีเท่าไหร่ก็เผาทิ้งหมด    

 

นายภาษี

 

รู้ก่อนลุย !

 

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528

3.4 การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน ให้ใช้เกณฑ์สิทธิตามข้อ 2 โดยบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องนำรายได้ค่าเช่าหรือค่างวดและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวม คำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนแห่งระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สิน หรือตามเกณฑ์อื่น ที่เหมาะสมตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป

การคำนวนรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สิน ให้ใช้เกณฑ์สิทธิตามข้อ 2 โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นั้น ต้องนำรายจ่ายค่าเช่าหรือค่างวดและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวมคำนวณเป็นรายจ่าย ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนแห่งระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน หรือตามเกณฑ์อื่น ที่เหมาะสม ตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

 

#เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะยาว #จดทะเบียนสิทธิการเช่า #เฉลี่ยรายได้ตามอายุสัญญาเช่า #สัญญาเช่า #ภาษีหักณที่จ่าย #อสังหาริมทรัพย์ #ภาษีนิติบุคคล #ค่าธรรมเนียมสิทธิการเช่า #ภาษีธุรกิจเฉพาะ #อากรแสตมป์ #ราคาประเมินทุนทรัพย์

 

 

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com