ลดทุนไม่ดีมีโดน

 

มีความหลัง เป็นบทเรียนสอนใจ

อนาคตเป็นอย่างไรอยู่ที่เรา

แต่ถ้ามีกำไรแต่จะไปลดทุน

มีสิทธิหมดอนาคตเหมือนกันนะวิ

 

            หลังจากที่ได้อ่านบทความเรื่องการลดทุนล้างขาดทุนสะสม ทำให้ผมปิ๊งไอเดียเรื่องการลดทุนเพื่อคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นขึ้นมาในทันที พอคิดปุ๊บก็สั่งการให้ทีมงานดำเนินการเรื่องลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อย พูดไม่พูดเปล่าทิ่ม เอ๊ย ส่งข้อมูลงบการเงินมาให้ดูเพื่อเป็นหลักฐาน

 

เงินฝากธนาคาร 35 ล้านบาท

กำไรสะสม 30 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท

 

            ลดทุน 30 ล้านบาท เหลือทุนจดทะเบียนใหม่ 10 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับเงินคืนไปดีใจกันถ้วนหน้า ได้ข่าวมาว่าบางคนไปออกรถใหม่บางคนไปลงทุนกับกองสลาก Double Plus เรียบร้อย แถมเงินที่ได้รับก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อีกต่างหาก เพราะเป็นการคืนเงินจากการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้อ่านมา กำลังคิดอยูว่าจะพาอาจารย์ไปเลี้ยงเป็นการตอบแทนดีไหม เพราะประหยัดค่าที่ปรึกษาไปได้เยอะเลย

 

            อย่าตัดสินคนแค่หน้าตาอย่าตีค่าหนังสือแค่หน้าปก อย่าอ่านเรื่องนี้และตีความไปรวมกับเรื่องโน้น ปัญหามันจะมาเยือนแบบไม่มีวันหยุดพักเลยทีเดียว เรื่องการลดทุนไม่ใช่คิดจะทำตามอำเภอใจ อยากทำก็ทำ อยากลดก็ลด  เพราะการลดทุนที่ไม่เป็นอันตรายคือ ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม ซึ่งครั้งที่แล้วอธิบายไว้ว่า

 

ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม

ไม่มีการคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัท และผู้ถือหุ้นไม่มีรายได้

 

ก็ต้องว่ากันเฉพาะเรื่องนั้นพอมีเรื่องใหม่ก็ต้องคิดไว เอ๊ย คิดใหม่ทำใหม่ การลดทุนแล้วคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ แต่ไม่ใช่คิดจะทำแล้วก็ทำได้เลยต้องดูทางลม แฮ่..ดูข้อมูลกฎหมายและคิดให้รอบคอบก่อนทำ

 

กิจการมีผลขาดทุนสะสม ไม่มีสำรองตามกฎหมาย

ลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้

 

ในทางกลับกันหากกิจการมีกำไรสะสม, สำรองตามกฎหมาย หรือเงินสำรองอื่นๆ ควรตรวจสอบก่อนว่าเงินจำนวนดังกล่าวมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องการลดทุน หากทุนจดทะเบียนที่ต้องการลดน้อยกว่ากำไรสะสม และเงินสำรองที่กันไว้ไม่ควรคิดลดทุนจดทะเบียนเด็ดขาด เพราะคดีพลิกจะกลายเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ยอมนำกำไรสะสมไปจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่ไปใช้แม่ไม้ลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น

 

กิจการมีกำไรสะสม และสำรองตามกฎหมาย

เงินลดทุนส่วนที่ไม่เกินกำไรสะสมและเงินที่กันไว้

ผู้ถือหุ้นต้องนำมาเสียภาษีเงินได้

 

ตามหลักสิทธิเสรีภาพคุณพี่ย่อมมีสิทธิเลือกว่าจะลดทุนหรือจะปันผลก็จริงไม่มีใครกล้าเถียง เพียงแต่คุณสรรพ์ท่านอาจจะพิจารณาว่าการลดทุนจดทะเบียน เพื่อคืนทุนให้แก่เจ้าของทั้งที่มีกำไรสะสม เป็นการหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายเป็นเงินปันผล จึงได้บัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรไว้ว่า หากมีการลดทุนส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่มี จะถือเป็นเงินได้ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับคืนเงินลดทุน ประโยคเดียวสะเทือนไปทั้งแผ่นดินเลย

 

งบการเงินของคุณพี่มีกำไรสะสม 30 ล้านบาท เมื่อลดทุนจดทะเบียนไป 30 ล้านบาท นำมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนที่เงินลดทุนไม่เกินกว่ากำไรสะสม เท่ากับว่าบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่ได้รับทุกขลาภ เอ๊ย เงินลดทุนไปเรียบร้อยต้องนำ 30 ล้านบาท มาคำนวณภาษีเงินได้ อ่านถึงตรงนี้คงเซ็งไปตามๆ กัน

 

อย่าถามว่าคิดได้อย่างไร เพราะนายภาษีไม่เคยแม้แต่จะคิดเพราะมีมุมมองว่าลดทุนคืนลดทุน ส่วนของกำไรสะสมก็ยังคงอยู่ วันหน้าจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่ก็ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% อยู่ดี หากมองว่าเงินลดทุนส่วนที่ไม่เกินกว่ากำไรสะสมเป็นเงินได้ เวลาจ่ายเงินปันผลก็ต้องถือเป็นเงินได้อีกระลอกหนึ่งจะเรียกว่าเก็บภาษีซ้ำซ้อนได้ไหมวิ

 

ทางรอดเดียวที่อาจจะเหลืออยู่คือ รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุมาแสดงให้ได้ว่า เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการนำเงินจากการลดทุนจดทะเบียนมาจ่ายจริงๆ กำไรสะสมยังอยู่ครบเดินตามรอยข้อหารือ กค 0702/3969 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ที่อธิบายไว้อย่างน่าฟังว่า “การจ่ายเงินลดทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะถือเป็นเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไร และเงินที่กันไว้รวมกันนั้น เงินลดทุนที่ผู้ถือหุ้นได้รับดังกล่าวจะต้องเป็นการคืนทุนซึ่งเป็นกำไรสะสมตามงบดุล"

 

หากเรามีหลักฐานแสดงว่า เราไม่นำกำไรสะสมมาคืน แต่นำเงินลดทุนมาคืนก็มีสิทธิรอด แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณสรรพ์ท่านที่เป็นคนตรวจจะรับฟังไหมนะวิ เพราะลูกค้าหลายรายเคยเจอบทเรียนสอนใจมาในอดีตนับไม่ถ้วน แก้ได้ก็โชคดีไป แก้ไม่ได้ยอมเป็นบุคคลล้มละลาย เพราะพิษภาษีมีให้เห็นหลายราย

 

นายภาษี

 

 

 

รู้ก่อนลุย !

 

มาตรา 40   เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด

(4) (ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่าย ไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน

 

 

#รายจ่ายเพื่อการลงทุน#ทรัพย์สิน#ซื้อรถยนต์#ค่าเสื่อมราคาและสึกหรอ#ภาษีเงินได้นิติบุคคล

#ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา#หักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร#ทรัพย์สินอื่น#อายุการใช้งาน 

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com