แจ้งต่ำ ภาษีต่ำจริงหรือ?

 

วางแผนภาษีง่ายๆ

แจ้งราคาซื้อขายที่กรมที่ดินให้ต่ำกว่าความจริง

แค่นี้ก็…เสียภาษีต่ำแล้ว ?

 

             ประสบการณ์จริง เจ็บจริง ที่ได้พบพานมากว่า 30 ปี บนเส้นทางการเป็นที่ปรึกษา ซึ่งเวลาเวียนมาจนถึงปัจจุบันก็ยังได้พบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของผู้ที่อยากซื้อที่ดิน แต่กลัวจะต้องเสียภาษีแพงวนเวียนมาให้ตอบคำถาม และมาให้ช่วยแก้ไขอยู่ตลอดเวลา


            ปัญหาเรื่องนี้มักเกิดกับฝั่งผู้ขายที่ต้องเป็นผู้เสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่ใช้กลยุทธ์การ เจรจาต่อรองให้ผู้ขายชำระภาษีแทนผู้ซื้อบ้าง หรือกดดันให้ผู้ซื้อยอมรับการแจ้งราคาที่ต่ำกว่าจริง เพื่อให้ ผู้ขายเสียภาษีน้อยลง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด หากการเจรจาเป็นผลสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ซื้อขายจริงราคานึง แจ้งราคาซื้อขายที่กรมที่ดินอีกราคานึง   ซึ่งแน่นอนว่าต้องต่ำกว่าราคาซื้อขายจริง


            หากเราซื้อที่ดินและคิดว่าจะเก็บไว้เป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานไม่ขายใครปัญหาคงไม่เกิด แต่ถ้าเราคิดว่าจะซื้อมาเพื่อนำไปขายอันนี้ปัญหาคงเกิดตามมาแน่ ส่วนจะเป็นอย่างไร ลองไปดูตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึง

 

        ซื้อที่ดินมาในราคา                       20      ล้านบาท

        แจ้งราคาซื้อขายกรมที่ดิน             10      ล้านบาท

        ขายที่ดินต่อไปในราคา                  25      ล้านบาท


บวกลบคูณหารเท่ากับเรากำไร 5 ล้านบาท มาจากราคาขาย 25 - ราคาซื้อ 20  ไม่ต้องเรียนคณิตคิดเร็ว ก็พอจะบวกลบได้ผลลัพธ์ออกมาตรงกันแน่นอน อันนี้เป็นเรื่องจริงไม่เถียง แต่ในทางภาษีกลับมอง คนละมุม เพราะทางภาษีจะใช้ต้นทุนตามหลักฐานที่เราแจ้งกรมที่ดิน เรียกว่าสัญญาซื้อขายฉบับกรมที่ดิน ซึ่งในที่นี้คือราคา 10 ล้านบาท ทำให้กำไรที่จะต้องนำไปคำนวณภาษีจะกลายเป็น 15 ล้านบาท แน่นอนว่า มีผลทำให้ภาษีที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นอย่างไม่อาจจะปฏิเสธ หากจะโต้แย้งว่าซื้อจริงราคา 20 ล้านบาท มีหลักฐานเป็นสัญญาซื้อขายและเช็ค หรือหลักฐานการโอนเงินมาอ้างอิงอาจจะพอรับฟังได้ แต่อาจจะต้องเผชิญกับ ปัญหา 2 เรื่องคือ

ชำระภาษีตอนซื้อขาดไป ต้องชำระภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

-      แจ้งความเท็จต่อหน่วยงานราชการ

 

            อยากได้เลือกเอาสักข้อหาตามความถูกใจ ส่วนจะหนักจะเบาก็ต้องไปว่ากัน ถ้าคุณสรรพ์ยอมรับ ข้อชี้แจงและยอมให้ชำระภาษี เบี้ยปรับเพิ่ม เท่ากับต้นทุนเราก็จะกลับคืนมา ทำให้กำไรจากการขายกลับมาสู่สภาวะปกติ ไม่มีอาการกำไรอักเสบอีกต่อไป แต่ถ้าไม่ยอมก็เป็นปัญหาที่ต้องยอมรับสภาพ แก้ไขไม่ได้ จนใจพูดไม่ออกไม่มีใครมีทางออก หลายคนที่เคยโดนต่างพูดตรงกันว่า ครั้งหน้าไม่ทำอีก แล้วเข็ดจนตาย แต่พอถึงเวลาซื้อที่ดินแปลงใหม่เรื่องราวเหล่านี้ ก็หมุนเวียนกลับมาเกิดใหม่ได้ทุกครั้ง

 

          คงพอเห็นผลกระทบของการแจ้งความเท็จ  เอ๊ย! ของการแจ้งราคาซื้อต่ำเกินกว่าความเป็นจริงกันบ้างแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญกว่าที่เราต้องรู้ให้ได้คือการซื้อขายที่ดินโดยแจ้งราคาต่ำ จะเสียภาษีต่ำกว่าการแจ้ง ราคาซื้อขายที่ดินตามความเป็นจริงหรือไม่

 

            การจะตอบคำถามนี้คงต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นทางว่า ผู้ขายที่ดินเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพราะวิธีการคำนวณภาษีจะแตกต่างกันในบางประเด็น ซึ่งสามารถสรุปสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกัน ได้ดังนี้

 

              สิ่งที่เหมือนกัน

                  - ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บอัตรา 3.3% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายที่สูงกว่า

                  - อากรแสตมป์ จัดเก็บอัตรา 3.3% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายที่สูงกว่า

                  - ค่าธรรมเนียมโอน จัดเก็บอัตรา 2.0% ของราคาประเมิน

 

สิ่งที่แตกต่างกัน

                 - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา จัดเก็บอัตราก้าวหน้าจากราคาประเมิน หักรายจ่ายเป็นการเหมาตามที่กฎหมายกำหนด

                 - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล จัดเก็บอัตรา 1.0% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย ที่สูงกว่า

 

            อยากรู้ว่าภาษีแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน แจ้งราคาต่ำเสียภาษีถูกกว่าจริงไหม ลองคำนวณเปรียบ เทียบดู แต่ตบท้ายเบาๆ ว่าการแจ้งราคาจริงที่สูงกว่าอาจจะมีผลทำให้เสียภาษีสูงกว่า แต่บางกรณีอาจ จะไม่มากอย่างที่คิด ที่สำคัญคุณสรรพ์ก็ส่งตัวช่วยมาให้หลายรายการ เพียงแต่เราอาจจะไม่รู้หรือลืมหยิบ มาใช้ก็เป็นได้ มีโอกาสจะนำมาเล่าให้ฟังต่อไป

 

รักจัง

มือปราบภาษี

 

 

เกร็ดภาษีที่ต้องรู้ !

ภาษีจากการโอนขายอสังหาริมทรัพย์

1)    ภาษีธุรกิจเฉพาะ, อากรแสตมป์, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้ขายเป็นผู้มีหน้าที่ เสียภาษี

2)    ค่าธรรมเนียมโอน ผู้ซื้อ และผู้ขายชำระคนละครึ่ง

3)    ข้อตกลงที่กำหนดให้ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ ผู้ขายจะต้องนำภาษีและค่าธรรมเนียมที่ ผู้ซื้อจ่ายแทนมาเป็นเงินได้เพื่อคำนวณภาษี

 

 

#ภาษีเงินได้#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง#อสังหาริมทรัพย์#บุคคลธรรมดา#นิติบุคคล#อสังหาริมทรัพย์#ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง#ลดภาษี#วางแผนภาษี#ที่ดิน#สิ่งปลูกสร้าง#อาคารชุด#ภาษีธุรกิจเฉพาะ#ภาษีหัก ณ ที่จ่าย#ค่าธรรมเนียมโอน

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com