เฉลี่ยภาษีอย่างไร...ให้รอด

 

             บางคนคงสงสัยทำไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ เฉลี่ยทำไม  เฉลี่ยนตอนไหน วันนี้ข้าวหอมจะมาไขข้อสงสัยให้นะคะมาเริ่มเป็นที่ละข้อสงสัยนะคะ

 

            ข้อสงสัยที่ 1  : เฉลี่ยภาษีทำตอนไหน  บริษัทต้องเริ่มเฉลี่ยภาษีเมื่อบริษัทเริ่มมีรายได้ 2 ประเภท คือ 1) รายได้ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2) รายได้ที่ได้รับยกเว้น  

แต่ยังมีข้อยกเว้นอีกอย่างคือ  ต้องมีรายได้ 2 ประเภท ในปีนั่นเกิน 6 เดือน  ถ้าเข้าทั้ง 2 รายการนี้แล้ว  บริษัทต้องทำการเฉลี่ยภาษีซื้อทันที

            ข้อสงสัยที่ 2       : เฉลี่ยเท่าไหร่  และเฉลี่ยอะไรบ้างใช่หรือไม่  บริษัทต้อง เฉลี่ย 50 : 50  ของภาษีซื้อที่ไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนว่า ค่าใช้จ่ายนั่นใช้สำหรับกิจการใด  เช่น ค่าที่ปรึกษา  ค่าน้ำ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เป็นต้น เช่นค่าที่ปรึกษา 10,000 ที่สามารถขอคืนได้ในแบบภพ.30 ได้คือภาษีซื้อในส่วนของ 5,000 บาท เท่านั่น  คงมีคงสงสัยเอ้าแล้ว ภาษีซื้อของส่วน 5,000 ไปไหน ส่วนที่เหลือสามารถบันทึกรวมเป็นค่าใช้จ่ายได้จ้า

            เมื่อทั้งข้อสงสัยทั้ง 2 ข้อเรียบร้อย  หากมีกรณี เมื่อเข้าทั้ง 2 ข้อด้านบน แต่ไม่ได้เฉลี่ย ต้องทำอย่างไร  ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เป็น เดือน ๆ ไป ตั้งแต่เดือนที่เริ่มมี  เป็นภาษีซื้อแจ้งเกินไป 50 %   เพราะปีแรก ท่านฯ ให้เฉลี่ย 50:50 เท่านั่น  ถึงแม้เราจะรู้ตัวเมื่อรู้สัดส่วนรายได้แล้วก็ตาม

            ที่สำคัญอีกอย่างเมื่อสิ้นปี บริษัทต้องยื่น ปรับแบบ ภ.พ.30 ให้เท่ากับสัดส่วนรายได้ ของปีนั่น ด้วยแบบ ภ.พ.30.2  ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากปิดงวดเรียบร้อย  คือวันที่ 15 กุมภาพันธ์

            ส่วนปีถัดไป เฉลี่ยภาษีซื้อ ตามสัดส่วนรายได้ของปีก่อน เช่น ปี 25X1  สัดส่วนรายได้เป็น  รายได้ 7% เท่ากับ 70  ส่วนรายได้ได้รับยกเว้น เป็น 30%  เดือน 1 มกราคม 25X2  เช่น ค่าที่ปรึกษา  30,000  ตอนที่ทำรายงานภาษีซื้อ จะต้องใช้ยอด  21,000 บาท  และการบันทึกบัญชีก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ

เดบิต    ค่าที่ปรึกษา                               30,630
                        ภาษีซื้อ                                     1,470

                                     เครดิต  เงินสด                                       32,100

เรายื่นแบบ ภพ.30 ด้วยสัดส่วนนี้ทั้งปี  และตอนสิ้นปี 25x2  ตามหลักเราต้องยื่น แบบ ภ.พ.30.2 อีกครั้งตามสัดส่วนรายได้ของปี 25x2  แต่ท่านฯมีข้อยกเว้นให้ว่าบริษัทฯ สามารถเลือกได้ว่ายื่นแบบ ภ.พ.30.2 หรือไม่ก็ได้  เลือกแบบไหนต้องเลือกแบบนั่นตลอดไป                                                                                                           

 

                                                                                                        ข้าวหอม จอมซาส์

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/msgconsultant

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com