ที่ว่าง..(21).แบ่งปัน#2

        @Laau  Chottichum สวัสดีค่ะพอดีวันที่15 จะมีการปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 22 ล้าน ซึ่งคราวนี้จะทำการหักภาษีเพื่อนำส่งด้วย จึงขอรบกวนว่าตามงบที่ทำมาต้องนำส่งภาษีเท่าไรคะ เป็นอีกคำถามที่สั้นๆ  แต่รายละเอียดต้องจับเข่าคุยกันแบบยาวๆ ( เปล่า จริงๆ เราลืมลูกค้า  ได้เวลามาตอบละ )  มาดูกันเลย

การจ่ายปันผลมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ :

           1.ประกาศเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

           2.จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติจ่ายเงินปันผล

           3.ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

           4.กำไรสะสม จำนวน 34,699,912.89 บาท

           5.ทุนจดทะเบียน 18 ล้านหุ้นๆ ละ 10 บาท รวม 180,000,000 บาท

           6.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยจัดสรรสำรองามกฎหมายดังนี้

                   6.1 สำรองตามกฎหมาย 18,000,000 บาท  (10% ทุนจดทะเบียน) จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.927 บาท รวม 16,699,912.88  หรือ

                   6.2 สำรองตามกฎหมาย 1,734,995.64 บาท (5% ของกำไรสะสม) จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.831 บาท รวม 32,964,952.25  หรือ

            ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กำหนดว่าบริษัทฯ จะต้องจัดสรรจำนวนเงินอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิทุกครั้งที่จ่ายปันผลเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมาย  

            ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลทั้งหมด โดยไม่ตั้งสำรองได้ หากผู้ถือหุ้นอนุมัติ และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียอื่นใด คัดค้าน)  บริษัทฯ จะต้องคำนวณหัก ภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 10% ของเงินปันผลที่จ่ายชำระ เพื่อนำส่งกรรมสรรพากร ส่วนการเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกเสียภาษีได้ 2 วิธีคือ

  - เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีสุดท้าย โดยไม่นำไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีได้

  - นำไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษี โดยจะต้องนำเครดิตภาษีเงินปันผลไปรวมเป็นเงินได้ และนำเครดิตภาษีไปหักจากภาษี ณ ที่จ่าย (โดยทั่วไป หากผู้มีเงินได้ เสียภาษีอัตรา 30% การนำไปรวมอาจจะได้ประโยชน์น้อย หรืออาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติม)

             กรณีเลือกนำไปรวม จะต้องคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผล โดยคำนวณอัตราภาษีของกำไรที่นำมาจ่ายเงินปันผลตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายดำเนินกาในส่วนนี้เพิ่มเติม และจะต้องใช้เวลาดำเนินการ 2-3 สัปดาห์

               แบบหากต้องการจะจ่ายปันผลในวันที่ 15 ตามที่แจ้งนี้ก็สามารถทำได้นะคะ  ส่วนการเลือกนำปันผลไปคำนวณภาษีนั้น ก็รอไปก่อนได้ จิบกาแฟให้สบายใจแล้วค่อย คำนวณก็ยังได้อยู่  เพราะจะต้องนำไปใช้พร้อมกับยื่นภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปนะ 

                 วันนี้แค่นี้ก่อนละนะ......

                                                                                                                                                                                                                 ต้วมเตี้ยม

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com