ถามมาตอบไป

         ปัญหาภาษีกวนตัว...ปัญหากฎหมายกวนใจ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่สร้างความวุ่นวายให้กับท่าน เรายินดีที่จะใช้ประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ...ไขปัญหาข้อข้องใจให้กับท่าน...เพียงสมัครเป็นสมาชิกกับเรา...(สมัครฟรี) จากนั้นสามารถส่งคำถามคาใจ เพื่อขอรับคำตอบ...ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนถาม-ตอบดังนี้

  1. สมัครสามาชิก
  2. Login เข้าสู่ระบบสมาชิก
  3. เลือกหัวข้อ ถามมาตอบไป
  4. บันทึก คำถามที่ต้องการให้ที่ปรึกษาตอบ

  เมื่อได้รับคำถามจากท่านทีมงานจะวิเคราะห์ปัญหา นำเสนอแนวความคิดเห็น หลักกฎหมาย คำวินิจฉัย ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 7 ทิวา และ 7 ราตรี (โดยประมาณ) ครบกำหนดนัดหมายลองแวะเวียนมาอ่านคำตอบได้ และหากยังไม่สมใจสามารถส่งคำถามเพิ่มมาจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย

คำตอบที่นำเสนอเป็นการค้นคว้า ข้อกฎหมาย ข้อหารือที่เกี่ยวข้อง หรือชี้แจงคำตอบโดยความคิดเห็นของทีมที่ปรึกษาไม่มีผลเป็นข้อยุติ หรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ข้อเท็จจริงในปัญหาของท่านอาจจะมีประเด็นที่แตกต่างจาำกคำถาม หรือแนวความเห็นที่นำเสนอ จึงควรค้นคว้าหาข้อมูล กฎหมายอื่นประกอบเพื่อเกิดความชัดเจน สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน 

หากคำถามของท่านเป็นคำถามในเชิงลึกที่ต้องใช้หลักกฎหมาย และมีการปฏิบัติที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ที่ปรึกษาสามารถนำเสนอรายละเอียดขอบเขตงาน และค่าบริการให้ท่านพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

ตั้งสติ กำหนดประเด็นคำถามให้ชัดเจน ครบถ้วน...เมื่อทำได้แล้ว เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อพิมพ์...และรอคำตอบไม่ช้าไม่นานความจริงจะปรากฏ แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เริ่มเด่นชัดขึ้นกลบกลืนความมืดที่เริ่มครอบงำจิตใจมาแสนนาน...เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว เราขอตอบคำถามผ่านช่องทางนี้ เพียงช่องทางเดียวนะคร้าบ

ด้วยรัก
ที่ปรึกษา

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com