กรณีที่จะขายที่ดินที่มีชื่อ 2 คน By จงรักษ์

เรียน       นายภาษี

 

         ขอสอบถามเรื่องภาษีดังนี้ค่ะ กรณีที่จะขายที่ดินที่มีชื่อ 2 คน คนที่ 1 ถือครองที่ดินมา 8 ปี คนที่ 2 ถือครองมา 1 ปีกว่า ได้มาโดยคนที่ 1 โอนให้โดยเข้ามามีชื่อในโฉนดและตอนนี้จะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง เท่าไหร่คะ ราคาขาย 4,800,000 ราคาประเมินคาดว่า 2,500,000 ตอนที่โอนมาให้คนที่ 2 เสียภาษีเงินได้ไป 25,000 แล้วรวมค่าอื่น ๆ อีกเป็น 50,000

 

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า

จงรักษ์

 

เรียน       คุณจงรักษ์

 

         ประเด็นตามคำถาม ขอให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้ท่านนำไปพิจารณาเปรียบเทียบข้อเท็จจริงทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

         เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ ไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์รวมพร้อมกัน เมื่อมีการขายจึงต้องแบ่งส่วนของแต่ละคน เพื่อนำมารวมคำนวณภาษี โดยแต่ละคนนำส่วนที่ตนถือกรรมสิทธิ์ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี โดยแต่ละคนจะต้องเสียภาษี และค่าธรรมเนียมวันโอนในวันขายดังนี้

 

 

         คนที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์เกิน 5 ปี ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ต้องเสียอากรแสตมป์แทน

 

       รายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น เป็นกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มุ่งทางการค้าหากำไรตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 342 เช่นบ้านจัดสรร, อาคารชุด และสร้างบ้านขาย จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามปกติ

 

        ลองนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาคำนวณน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องภาษี นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้

 

ด้วยรัก

นายภาษี

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com