คำนวณ..ภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด 90, 91)...ด้วยตนเอง

               หลาย ๆ คนมักพูดกันเสมอ ๆ  ว่า  สิ่งที่แน่นอนยิ่งกว่า  ความตาย  คือ  ภาษี  เห็นทีจะไม่ผิดไปจากความเป็นจริงนัก  เพราะ…ภาษี...มีส่วนเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก…เพราะว่ากันตั้งแต่เกิด…จนกระทั้งตาย  แต่เหนือฟ้ากลับยังมีฟ้า  เพราะมีสิ่งที่อยู่เหนือกว่าภาษี  อยู่อีกอย่างหนึ่ง  ซึ่งหลายคนพอได้ยินเชื่อ  โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ไร้รูปแบบทั้งหลาย…นั่นคือ  สรรพากร

                ที่เป็นเช่นนั้น  เพราะภาษีคือเงินที่ท่านต้องจ่ายให้กับภาครัฐ  ในฐานที่ท่านใช้ประโยชน์จากแผ่นดินในการทำกิน (อย่างสุจริต)  แต่หากไม่สุจริต  ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา  ท่านก็ไม่ต้องเสียภาษี  ไม่เชื่อไปถาม  ด่วนพานทอง….  และอื่น ๆ  อีกหลายด่วนดู  เมื่อท่านไม่ชำระภาษีไม่ว่าจงใจ  หรือไม่จงใจ  ถือว่าท่านมีความผิด  และหน่วยงานที่จะเอาผิดกับท่านได้คือ  สรรพากร  เท่านั้น  เชื่อหรือยังว่าสรรพากรเหนือกว่าภาษี

                มาว่ากันต่อในฐานะผู้เสียภาษี  ที่มีภาระกิจที่จะต้องทำในช่วงนี้  คือ  การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการผู้มีเงินได้  ทั้ง ภ.ง.ด. 90  และ  ภ.ง.ด. 91  ให้กับสรรพากร  ภายในวันที่ 31  มีนาคม  2546  ซึ่งใกล้ครบกำหนดเข้ามาทุกที่แล้ว

                หากผู้มีเงินได้ท่านใดโชคดีมีบุญหนุนนำ  บริษัทที่ท่านทำงานอยู่ทำหน้าที่ในการคำนวณภาษี  มาให้โดยท่านทำหน้าที่แค่  กรอกตัวเลขในแบบ ภ.ง.ด. 90  และ  ภ.ง.ด. 91  คงไม่ใช้เรื่องยาก  แต่หากไม่ใช่หรือท่านมีรายได้อื่น ๆ  ที่ไม่อยากให้ใครรับรู้…งานนี้ปัญหามาเยือนแล้ว

                เพียงแค่การกอกรายการในแบบแสดงรายการผู้มีเงินได้ก้เล่นเอามึนไปหลายวันแล้ว  แถมยังมีให้เลือก  2  แบบ  คือ  ภ.ง.ด. 90  และ  ภ.ง.ด. 91  อีกต่างหากจะเลือกแบบไหนก็ยังไม่รู้ สงสัยต้องให้สรรพากร….มาเข้าฝัน

สองพี่น้องตระกูล  ภ.ง.ด.  หมายเลข  9

                คงไม่ต้องกวนคุณพี่สรรพากรมาบอกหรอกครับ  เพราะตัวแบ่งแยกให้เห็นชัด ๆ  ความแตกต่าง  ระหว่าง ภ.ง.ด. 90  และ ภ.ง.ด. 91  สรุปได้ว่าเพียงเท่านี้

- กรณีมีเงินได้จากการทำงาน  เช่น  เงินเดือน, ค่านายหน้า, เบี้ยประชุม,  โบนัส, เงินค่าเช่าบ้านที่นายจ้างจ่ายให้  ให้ยื่นโดยใช้แบบ  ภ.ง.ด. 91

- กรณีมีเงินได้อื่น ๆ  เพิ่มขึ้นเช่น   ค่าลิขสิทธิ์, ดอกเบี้ย, เงินปันผล, ค่าเช่า, วิชาชีพอิสระ, ธุรกิจอื่น ๆ  แบบนี้ต้องใช้แบบ  ภ.ง.ด.  90

เมื่อท่านเลือกได้แล้วว่าจะต้องใช้  แบบไหน  ในการคำนวณและยื่นแบบเราไปดูกันต่ออีกนิดเกี่ยวกับเงื่อนไขใการคำนวณภาษี  ที่เบื้องบนกำหนดไว้ดังนี้

                       เงินได้ตลอดปีภาษี

                หัก   ค่าใช้จ่าย

                หัก   ค่าลดหย่อน

                      เงินได้สุทธิ

จากนั้นจึงนำรายได้สุทธิ  ไปคำนวณภาษี  จัดทำแบบและยื่นต่อสรรพากรก็เป็นอัน        เรียบร้อย

ที่ว่ามาทั้งหมดข้างต้นดูเหมือนไม่ยาก  แต่จริง ๆ  แล้วยากเอาเรื่อง  ซึ่งคงดีไม่น้อยหากมีใครมาช่วยคำนวณ…สุดท้าย  ฝันกลายเป็นจริง  เพราะโปรแกรมคำนวณภาษีที่แนบมาพร้อมนี้  คงจะเอื้อประโยชน์ต่อท่านในการคำนวณภาษีเงินได้บ้าง  จะลองคำนวณหลาย ๆ  รูปแบบ ทั้งแยกยื่น , รวมยื่น, ไม่ยื่นรายได้บางประเภท (ที่กฎหมายอนุญาต)เชิญได้ตามสบาย   ที่สำคัญ….ไม่เสียสตางค์แต่อย่างใด

ด้วยรัก

ป๋าบัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com