นายหน้าเสียเท่าไหร่

 

 

"เราเอาเวลาไปแลกงาน เอางานไปแลกเงิน

แต่เราเอาเงินไปแลกเวลาคืนกลับมาไม่ได้"

 

ภาษีเหมือนเป็นเรื่องต้องห้ามของหลายคนยุ่งยากเข้าใจยากและไม่อยากยุ่งเกี่ยว แต่ภาษีกลับเป็นเรื่องราวที่ใกล้ชิดกับเราจนคาดไม่ถึงกว่าจะรู้ตัวก็มักจะลงท้ายด้วยการถูกประเมินให้ชำระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม อานุภาพของมันรุนแรงแตกต่างกันไปบางรายทุรนทุราย ถึงขนาดว่าจะขอไม่มีเงินได้อีกเลยจะได้ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องราวของภาษี

 

ถ้าโลกหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวคุณสรรพ์ไม่ปรับกลยุทธ์เสริมเครื่องไม้เครื่องมือ เหล่าผู้เสียภาษีอย่างพวกเราคงนอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นได้ ยิ่งถ้ามีรายได้แล้วคิดจะหลบซ่อนหลงลืม คุณสรรพ์อาจจะไม่ลืมกับเราด้วย เพราะหน่วยงานต่างๆพร้อมใจกันส่งข้อมูลให้ตามที่คุณสรรพ์ร้อง คออย่างเช่นพี่แบ๊งค์จะคอยสำรวจว่าภายใน 1 ปี หากข้อมูลเงินในบัญชีของเราตรงตามเงื่อนไขที่คุณสรรพ์กำหนด จะส่งข้อมูลให้โดยไม่อิดออด

 

เงินเข้าบัญชี 400 รายการและยอดเงิน 2.0 ล้านบาท

เงินเข้ารวม 3,000 รายการ

 

            เข้าใจเลยครับแต่พยายามอ่านทำความเข้าใจอย่างไรก็ไม่เข้าใจ ปีนี้เริ่มมีเงินได้เป็นกอบเป็นกำพยายามกำกับให้เงินเข้าบัญชีไม่ให้เกิน 200 รายการและ 2.0 ล้านบาทเพื่อไม่ให้ถูกรายงาน  ซึ่งก็ทำได้สำเร็จคิดว่าจะรอดที่ไหนได้คนจ่ายเงินบอกว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้ง หนังสือรับรองก็ออกให้แล้ว อย่าลืมนำไปยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีนี้ด้วยนะ ถึงตอนนี้รู้ตัวว่าไม่รอดแน่ ผมเลยอยากรู้ว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่

 

ค่าคอม 450,000 บาท

ไม่จดทะเบียนสมรส

มีบุตร 2 คน 16 ปี  และ 6 ขวบ

แม่ไม่มีรายได้อายุ 60+

พ่อได้รับเงินเดือนแสนอัพ

เสียภาษีเท่าไรครับ

 

            ถ้าตอบเลยก็จะไม่รู้ว่า คุณสรรพ์ท่านกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างไร พอปีหน้าและปีต่อไปก็ต้องหาใครมาช่วยคำนวณอีกเลยต้องอธิบายให้เข้าใจกันหน่อยอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นให้นำไปศึกษาต่อว่าเงินได้มี 8 ประเภทใหญ่เราต้องรู้ก่อนว่าเงินได้เราอยู่ในกลุ่มไหนประเภทไหน เมื่อรู้ประเภทรายได้ก็จะรู้ว่าหักรายจ่ายแบบเหมาจ่ายตาม % ที่กำหนดอย่างเดียวหรือเลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็น และสมควรได้ด้วย

 

ค่านายหน้าเป็นเงินได้มาตรา 40 (2)

หักรายจ่ายเหมาได้อย่างเดียว

อัตรา 50% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

            หักได้เท่าไหร่ ตั้งพักไว้ในใจมาดูต่อว่า อันตัวเราเองสามารถหักค่าลดหย่อนอะไรได้บ้าง ที่แน่ๆก็หักลดหย่อนผู้มีเงินได้, หักลดหย่อนคู่สมรส, หักค่าลดหย่อนบุตร, หักค่าอุปการะบิดามารดา และอีกหลากหลายรายการ คุณสรรพ์ไม่ให้หักตามอำเภอใจแน่ ต้องหักได้ตามเงื่อนไขและจำนวนที่กำหนดตรงนี้ ผู้มีเงินได้ทั้งหลายต้องลงรายละเอียดทำการบ้านกันหน่อยจะได้เสียภาษีได้อย่างมีความสุข

 

ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท

ค่าลดหย่อนบุตรเกิดก่อนปี 2561 คนละ 30,000 บาท

ค่าลดหย่อนบุตรเกิดตั้งแต่ปี 2561 คนละ 60,000 บาท

ค่าอุปการะบิดา มารดาอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 30,000 บาท

ไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

 

            ให้หักแล้วหักอีกยังไม่พอ คุณสรรพ์ยังยกเว้นให้อีก 150,000 ไม่ต้องเสียภาษี เหลือเท่าไหร่ค่อยนำไปคำนวณภาษีอัตราก้าวหน้า 5- 37 % อธิบายมาจนเหนื่อย ถ้ายังคำนวณไม่ได้ส่งเมล์มาอีกรอบจะได้ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการไปให้  เผื่อว่าพอต้องจ่ายค่าบริการจะคิดได้เองตามธรรมชาติ

 

 

รู้ก่อนลุย!!

 

มาตรา 47  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ให้หักลดหย่อนได้อีก ดังต่อไปนี้

(1) ลดหย่อนให้สำหรับ      

     (ก) ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท

    (ข) สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ 60,000 บาท

    (ค) บุตร

    (ญ) ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้คนละสามหมื่นบาท โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีอายุหกสิบปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

#หักรายจ่ายเป็นการเหมา #หักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร #เงินได้พึงประเมิน #ค่าลดหย่อน #ภาษีอัตราก้าวหน้า #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #หักลดหย่อนคู่สมรส #หักค่าลดหย่อนบุตร #หักค่าอุปการะบิดามารดา

 

 

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com