2 เรื่องที่ต้องรู้เพื่อยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้อง

หลายคนคงรู้ว่าเมื่อมีเงินได้ก็ต้องนำมายื่นแบบฯ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้องชำระภาษี (หากมี) แต่อีกลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าต้องยื่นแบบฯ ยังไงและเมื่อไหร่ แถมหลายคนยังเถียงอีกต่างหากว่าไม่เห็นมีใครมาบอกให้ต้องยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษีเงินได้ก็เลยไม่เคยต้องยื่น

บางคนบอกรู้แล้ว เพราะทุกปีนายจ้างก็สรุปข้อมูลเงินเดือน โบนัสที่ได้รับทั้งปีมาให้แถมกำชับว่าอย่าลืมนำไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย อย่าให้ขาดตกบกพร่องทำตัวเป็นผู้เสียภาษีที่ดีด้วย ทำให้เผลอไผลเข้าใจไปว่าบุคคลธรรมดามีหน้าที่ยื่นแบบฯ และเสียภาษีปีละ 1 ครั้งคือภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

1. ยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้อง สำหรับเงินได้จากการเป็นลูกจ้างอย่างเดียว

หากเรามีเงินได้จากการเป็นลูกจ้างอย่างเดียว ม. 40 (1) ไม่ว่าจะได้รับเป็น

- เงินเดือน

- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทาง

- โบนัส

- ได้อยู่บ้านของนายจ้างโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า

- อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เพิ่มจากการทำงาน

ล้วนแล้วแต่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยต้องยื่นแบบฯ ภงด. 91 ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป เพียงครั้งเดียว โดยนำเงินได้ที่ได้รับ หัก ด้วยรายจ่ายเป็นการเหมา และค่าลดหย่อน เหลือเท่าไหร่ก็นำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อ่านบทความเกี่ยวกับ ค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้จาก 

# 7 ค่าลดหย่อนที่ประหยัดภาษีได้แถมรวยด้วย#2. ยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้อง สำหรับเงินได้อื่น นอกเหนือจากเงินได้จากการเป็นลูกจ้างอย่างเดียว

หากเรามีเงินได้จากการเป็นลูกจ้างอย่างเดียว ยื่นแบบฯ ปีละครั้ง ด้วยแบบ ภงด. 91 ภายในเดือนมีนาคมปีถัดไปแต่หากเรามีเงินได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน หรือหากไม่มีเงินเดือน แต่ได้รับเงินได้อื่นเท่านั้น เช่น

- เงินได้จากการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

- เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ

- เงินได้จากการรับเหมา

- เงินได้จากการประกอบธุรกิจการพาณิชย์

หากมีรายได้หลากหลายประเภทแบบนี้ จะยื่นแบบฯ ครั้งเดียวไม่ได้นะ ต้องยื่นแบบฯ ปีละ 2 ครั้ง


การยื่นแบบฯ ครั้งที่ 1 ยื่นแบบฯ ภงด. 94 ภายในวันที่ 30 กันยายนของปีที่มีเงินได้

นำเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (5) – (8) ที่ได้รับระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. ของปีมารวมคำนวณ

เลือกหักรายจ่ายในการคำนวณภาษี โดย

- หักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร หรือ

- หักรายจ่ายเป็นการเหมา ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

- หักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษี

- ค่าลดหย่อนผู้มีเงิน, คู่สมรส, บุตร ฯลฯ หักได้ครึ่งหนึ่ง

- ค่าลดหย่อนเฉพาะ เช่น เบี้ยประกัน, เงินลงทุน, ดอกเบี้ยบ้าน หักได้ เฉพาะรายการที่จ่ายชำระระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย.

- กรณีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย มากกว่า ภาษีที่คำนวณได้ ไม่มีสิทธิขอคืน


การยื่นแบบฯ ครั้งที่ 2 ยื่นแบบฯ ภงด. 90 ภายในเดือนมีนาคม ถัดจากปีที่มีเงินได้

นำเงินได้ทุกประเภท มาตรา 40 (1) - (8) ที่ได้รับระหว่างเดือน ม.ค. – ธ.ค. ของปีมารวมคำนวณ

เลือกหักรายจ่ายในการคำนวณภาษี โดย

- หักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร หรือ

- หักรายจ่ายเป็นการเหมา ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

- หักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษี

- ค่าลดหย่อนผู้มีเงิน, คู่สมรส, บุตร ฯลฯ หักได้เต็มจำนวน

- ค่าลดหย่อนเฉพาะ เช่น เบี้ยประกัน, เงินลงทุน, ดอกเบี้ยบ้าน หักได้ ตามที่ชำระ แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด

- นำภาษีที่ชำระครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด. 94 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาหักออก

- กรณีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย มากกว่า ภาษีที่คำนวณได้ มีสิทธิขอคืน


ใครมีเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวก็ยุ่งน้อยหน่อย ยื่นแบบฯ ปีละครั้ง หากโชคดีบริษัทที่สังกัดอยู่ใจดีทำให้ก็ไม่ต้องวุ่นวาย แต่หากมีเงินได้อื่นๆ ที่สรุปไว้ข้างต้น อย่าลืมว่าต้องยื่นแบบฯ ชำระภาษีครึ่งปีหรือไม่ จะได้ไม่เป็นปัญหา

 

หยุดปวดหัวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับผู้ช่วยในการคำนวณภาษีที่ต้องมีติดตัวกับ#แอพคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา # โหลดเลย คลิ๊กที่นี่


ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
Facebook คลิ๊ก : https://www.facebook.com/msgconsultant/

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com