4 เทคนิคในการประมาณการภาษีไม่ให้ถูกปรับ

การยื่นแบบฯ และชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรจริงแม้จะต้องจัดทำงบการเงิน และสอบทานงบฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบฯ อาจจะเป็นวิธีที่ยุ่งยากกว่า แต่ก็จะไม่มีประเด็นเรื่องการยื่นชำระภาษีต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง

ส่วนการประมาณการกำไร(ขาดทุน) เพื่อคำนวณภาษีครึ่งปีแม้จะเป็นวิธีที่ง่าย และสะดวกกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องประมาณการขาดไปเกิน 25% แต่หากทำได้ทำเป็นความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะหายไปได้ ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวิธีการยื่นแบบฯ และชำระภาษีโดยวิธีประมาณการกันก่อน เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการยื่นแบบฯ ครึ่งปีในครั้งต่อไป โดยมีวิธีการสรุปง่าย ๆ ดังนี้

ทำความเข้าใจหน้าที่ในการยื่นแบบฯและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมได้จาก#2เรื่องที่ต้องรู้เพื่อยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้อง#

เมื่อเข้าใจวิธีการทำประมาณการแล้ว ไปดูเทคนิคในการจัดทำประมาณการเพื่อลดประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดจากการประมาณการขาดไปเกิน 25% กันดีกว่า


1. เทคนิคการประมาณการรายได้ตลอดปี

เรื่องการประมาณการจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย เพราะกว่าจะทำประมาณการก็เข้าเดือนที่ 7 หรือ 8 ของการทำธุรกิจเข้าไปแล้ว เท่ากับว่าผ่านมาเกือบ 3 ใน 4 ของปี ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลในปีที่มากพอจะคาดเดาว่ารายได้ที่เหลืออีก 4 เดือนรวมเป็น 1 ปี จะมากน้อยเพียงใด เมื่อประมาณการได้แล้วก็ให้นำรายได้มาเป็นตัวตั้งต้นในการทำประมาณการ

หากกิจการยังอยู่ในทิศทางที่ดี อาจจะประมาณการให้รายได้สูงกว่าปีก่อน เพื่อสร้างเหตุอันสมควรกรณีประมาณการขาดไปเพื่อไม่ให้โดนปรับ โดยเฉพาะกิจการ SME's ที่ได้รับสิทธิยกเว้น และลดหย่อนภาษี ควรทำประมาณการให้รายได้มากกว่าปีก่อนไว้เพื่อความปลอดภัย


2. เทคนิคการประมาณการต้นทุน และรายจ่ายตลอดปีภาษี

การทำประมาณการต้นทุน และรายจ่ายวิธีง่ายๆ ทำได้โดยนำ % ต้นทุน และ%รายจ่ายเมื่อเทียบกับรายได้ของปีที่ผ่านมา และ 8 เดือนปัจจุบันมาเป็นตัวเปรียบเทียบ และใช้เป็นฐานในการจัดทำ รวมถึงทบทวนว่า 4 เดือนที่เหลือจะมีรายจ่ายอะไรพิเศษหรือไม่ ก็สามารถนำมารวมกันเพื่อเป็นต้นทุน และรายจ่ายสำหรับนำไปหักออกจากรายได้ เพื่อให้ได้ประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี3. เทคนิคการลดกำไรโดยใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษีไม่เกิน 5 ปี

แม้จะคำนวณประมาณการกำไรสุทธิได้แล้ว แต่หากกิจการดำเนินการงานมามีผลขาดทุนสะสมทางภาษีไม่เกิน 5 ปี สามารถนำผลขาดทุนนั้นมาใช้ประโยชน์โดยนำไปหักจากกำไรจากการประมาณการก่อน หากยังมีกำไรเหลือค่อยหาร 2 เพื่อให้ได้ประมาณการกำไรครี่งปี เพื่อนำไปคำนวณภาษี

แต่หากผลการประมาณการออกมาเป็นขาดทุนสะสม ก็เป็นอันจบ ยื่นแบบฯ ไม่ต้องชำระภาษี สบายไป หากประมาณการมีกำไร แต่มีผลขาดทุนสะสมมาก เรียกว่าหักยังไงก็ไม่หมด สามารถกลับไปทบทวนประมาณการให้มีกำไรเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินผลขาดทุนสะสม หรือเกินแต่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาหักออก ทำให้ไม่ต้องชำระภาษีได้ ก็ทำไปเถอะไม่เสียหาย เรียกว่ามี Margin of Safety ไว้ก่อน


4. เทคนิคเพิ่มกำไรโดยไม่ต้องชำระภาษีโดยใช้ประโยชน์จากภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หลังจากทำประมาณการเรียบร้อย หากต้องเสียภาษีสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้ สำหรับเดือน 1 - 6 มาหักจากภาษีที่คำนวณได้ก่อน หากยังมีภาษีที่ต้องชำระค่อยชำระพร้อมกับการยื่นแบบฯ หากไม่มีภาษีชำระก็ยื่นแบบฯ โดยไม่ต้องชำระภาษี

สำหรับกิจการที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาก อาจจะใช้ประโยชน์โดยการทำประมาณการให้มีกำไรและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้มากที่สุด แต่เมื่อนำมาหักกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ไม่ต้องชำระภาษีเพิ่ม จะเป็นวิธีที่เรียกว่าเผื่อกำไรจากการประมาณการไว้ให้มากที่สุด จะได้ไม่ต้องมีปัญหากรณีประมาณการขาดไปเกิน 25%

เทคนิคง่ายๆ ในการประมาณการที่นำปรับใช้ในการจัดทำแบบ ภงด. 51 ที่ใช้ได้จริง และอาจจะทำให้ลดปัญหาประมาณการขาดไปเกิน 25% ได้อีกต่างหาก


ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่


คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
Facebook คลิ๊ก : https://www.facebook.com/msgconsultant/


NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com