5 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนขายอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้ให้กับผู้เกี่ยวข้องไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะมีรายได้จากการให้เช่า หรือมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงคุณสรรพ์ในฐานะผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่อาจจะได้รับภาษีเป็นกอบเป็นกำทุกครั้งที่มีการขายอสังหาริมทรัพย์

เพราะการการโอนอสังหาริมทรัพย์ จะมีภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องหลายรายการ ซึ่งโดยปกติจะผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต้องชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์


1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องชำระวันโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

ถือเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ก้อนนึงที่เกิดจากการโอนขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลล้วนแล้วแต่ต้องเสียภาษีตัวนี้ แต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดดังนี้

บุคคลธรรมดา

ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นฐานรายได้เพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราก้าวหน้า จากเงินได้หลังหักรายจ่าย ตามอัตรา และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

นิติบุคคล

ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือราคาซื้อขายที่สูงกว่าเป็นฐานรายได้เพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตรา 1% จากเงินได้


2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ต้องชำระวันโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

แม้จะไม่ใช่ภาษีเงินได้ที่ผู้ขายต้องชำระโดยตรง เพราะสามารถนำภาษีธุรกิจเฉพาะไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด แต่ก็ถือว่าเป็นภาษีที่มูลค่ามากพอสมควร โดยทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลจะเสียภาษีในจำนวนที่เท่ากันคือ


จัดเก็บอัตรา 3.3% ของราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขายที่สูงกว่า


แต่หากผู้ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา อาจจะได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณี

ได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยมรดก

ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกิน 5 ปี กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มาไม่พร้อมกันในนับจากวันที่สิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ

ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งสำคัญ มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

เป็นสิทธิที่ให้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น นิติบุคคลไม่มีสิทธินะ อย่าลืม3. อากรแสตมป์ ที่ต้องชำระวันโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

การขายอสังหาริมทรัพย์โดยปกติ จะไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่หากการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นเข้าเงื่อนไขได้รับยกเว้นภาษธุรกิจเฉพาะ ผู้โอนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจะต้องเสียอากรแสตมป์แทนในอัตราที่เท่ากัน ดังนี้


อัตรา 0.5% ของราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขายที่สูงกว่า


4. ค่าธรรมเนียมโอน ที่ต้องชำระวันโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

จัดเก็บอัตรา 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ไม่ว่าผู้โอนจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล


5. การยื่นแบบฯ เสียภาษีจากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

แม้จะเสียภาษีและค่าธรรมเนียมในวันโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว แต่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะต้องนำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีด้วย

กรณีของบุคคลธรรมดา อาจจะมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษี เช่น

กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ได้มาโดยการให้ รับมรดก

กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ได้มุ่งทางการค้าหากำไร ตามพระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 342 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 100/2543 ข้อ 8 (1)

รายได้สูง กำไรดี แต่ภาษีก็เด่นตามไปด้วย ที่สำคัญหากเข้าเงื่อนไขต้องยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปี อย่าลืมล่ะ เดี๋ยวขาใหญ่จะตามมาเก็บภาษีจะเสียใจภายหลัง 555

ไม่อยากปวดหัวกับการคำนวณภาษี และค่าธรรมเนียมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมี Property Tax Free ติดเครื่องไว้ Download Click 


ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
Facebook คลิ๊ก : https://www.facebook.com/msgconsultant/


NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com