2 วิธีคำนวณภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ผู้ขายจะต้องชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน ซึ่งผู้ขายควรที่จะคำนวณภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ เพื่อจะได้นำมารวมเป็นต้นทุนในการเสนอขาย หรือเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ หรืออาจจะวางแผนภาษีเพื่อลดภาระภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และประหยัด

อ่านบทความเกี่ยวกับภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติม #5 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนขายอสังหาริมทรัพย์# 

การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคลไม่มีอะไรซับซ้อน แต่กรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา จะมีวิธีการคำนวณแยกเป็น 2 กรณี โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้1. การคำนวณภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมรดก ป. 100/2543 ข้อ 1

กรณีที่ผู้ขายได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยการให้ และมรดก จะมีวิธีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยสรุปดังนี้2. การคำนวณภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยวิธีอื่น ป. 100/2543 ข้อ 2

กรณีที่ผู้ขายได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยวิธีอื่น เช่น ซื้อ จะมีวิธีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในภาพรวมคล้ายกับกรณีที่ได้มาโดยมรดก และให้ แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของการหักรายจ่ายเป็นการเหมา โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้กรณีที่ได้มาโดยการให้ และมรดก หักรายจ่ายเป็นการเหมา 50% 

แต่กรณีที่ได้มาโดยวิธีอื่น สามารถหักรายจ่ายเป็นการเหมา ตามพระราชกฤษฏี ฉบับที่ 165 สรุปดังนี้ก่อนขาย ก่อนคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คงต้องย้อนกลับไปดูว่าได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยวิธีการใด ก็ให้นำค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดมาหัก และคำนวณภาษีตามขั้นตอนข้างต้น แต่วิธีง่ายๆ ในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทำได้โดย Down load App Property Tax Free คลิ๊ก http://www.bis-online.com/download แค่นี้หรือหากจะวางแผนภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายแค่โหลดแอปฯ Property Tax Pro คลิ๊กเลย   ภาษีที่ประหยัดได้คุ้มค่า สมราคาแน่นอน


ลุยเลย

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
Facebook คลิ๊ก : https://www.facebook.com/msgconsultant/

NEED SOME BUSINESS SUGESSION?

WE CAN HELP YOU

เราภูมิใจเป็นอย่างมากหากท่านสามารถใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนนักธุรกิจ นักบัญชี ภาษี และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่...อย่างไรก็ตาม สำหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาที่ปรึกษาในการแวะเวียนมาบรรเลงใน msgconsultant.com ประกอบด้วย

We are very proud if you can take advantage or forward the information to the business tax accountants and others to apply and to take full advantage of them. However, knowledge that has been in favor of those that came into play.

Related Site :

บริษัท เอ็มเอสจี คอนซัลแทนท์ จำกัด

149, 151 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-803-6820, 02-803-6821, 02-803-6822
แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 6823
Email : info@msgconsultant.com